پرسش و پاسخ
 
بازگشت

Does it support jumbo frame LAN function?

مدل مربوط ‏( 153 )‏

Yes, it supports 9K jumbo frame.
پشتیبانی آنلاین
چک کردن حالتهای موجود، لطفا وارد سیستم شوید esupport.gigabyte.com
تماس