X
비교하기
삭제
제품 모델을 최대 5 개까지 비교할 수 있습니다. 목록을 지운 다음 다시 선택해주십시오.
Close
 
 • 다운로드
 • CPU 지원
 • 매뉴얼
 • FAQ
Online Support
다운로드
CPU 지원
Support List
매뉴얼
메모리 지원 목록
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
PDF 파일을 열람할 필요가 있습니다. Acrobat Reader
다운로드
드라이버 OS:
All
  • Audio
   Audio
   버전
   사이즈
   날짜
   다운로드
   Realtek AC97 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [5.10.00.6160]
   20.25 MB
   2006-12-19
  • Chipset
   Chipset
   버전
   사이즈
   날짜
   다운로드
   VIA 4in1

   OS: Windows XP 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [4.43]
   1.12 MB
   2001-10-25
  • LAN
   LAN
   버전
   사이즈
   날짜
   다운로드
   Realtek 81xx

   OS: Windows XP 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [6.15]
   2.15 MB
   2004-09-01
  • VGA
   VGA
   버전
   사이즈
   날짜
   다운로드
   VIA P/KLE133

   OS: Windows XP 32bit
   [6.13.01.3124 ]
   2.95 MB
   2002-07-10
   VIA P/KLE133

   OS: Windows NT
   [4.03.00.3114 ]
   5.70 MB
   2002-07-10
   VIA P/KLE133

   OS: Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95
   [4.13.01.3124]
   3.87 MB
   2002-07-10
   VIA P/KLE133

   OS: Windows 2000
   [5.13.01.3124]
   2.95 MB
   2002-07-10
 • BIOS(+3)
  • 버전
   사이즈
   날짜
   다운로드
   설명
   F4a (Beta)
   0.47 MB
   2002-08-27
   1. Recognize correctly AthlonXP 2600+ (FSB 266, 0.13u ) CPU (only for PCB 2.11 or above)
   2. Recognize correctly AthlonXP 2200+ (0.18 u) CPU. (only for PCB 2.1 or below)
   F3
   0.47 MB
   2002-07-22
   1. Add "Realtek LAN ROM initial" CMOS setup item
   F2
   0.47 MB
   2002-05-06
   1. Fixed the CNR card can not be detected.
 • 매뉴얼
 • 매뉴얼(+3)
  • 언어
   버전
   사이즈
   날짜
   다운로드
   설명
   French
   1002
   0.49 MB
   2003-11-05
   Universal
   Traditional Chinese
   1001
   3.82 MB
   2002-06-14
   English
   1001
   1.20 MB
   2002-06-14
CPU 지원