\Support\Consumer\
Garantie
Garantie

Controleer de garantievoorwaarden.

Algemene voorwaarden

Garantiebeleid productcategorie

Geen registratie of account login benodigd. U gebruikt gewoon het serienummer van uw product om direct de garantie van uw product op te halen.

Nu opvragen >

Online garantieoverzicht

Geen registratie of account login benodigd. U gebruikt gewoon het serienummer van uw product om direct de garantie van uw product op te halen.

Nu opvragen >

Met uw aankoop en registratie van GIGABYTE AORUS-producten (beperkt tot producten die worden vermeld op de GIGABYTE-website: https://www.aorus.com / https://www.gigabyte.com/.Regionale verschillen kunnen van toepassing zijn), GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. ("GIGABYTE") garandeert uitdrukkelijk dat de GIGABYTE AORUS-producten (het 'Product') vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten gedurende een gedefinieerde periode vanaf de datum van aankoop (zie informatie over de productspecifieke garantieperiode hieronder), op voorwaarde dat het Product is aangeboden, geïmporteerd, en verkocht door GIGABYTE via zijn geautoriseerde wederverkopers, detailhandelaren en distributeurs ('Leveranciers').

Als het Product faalt tijdens normaal en correct gebruik binnen de garantieperiode, zal GIGABYTE, naar eigen goeddunken, de defecte onderdelen in het Product, of het Product zelf, repareren of vervangen door functioneel equivalente componenten zoals oorspronkelijk geleverd, of upgraden tijdens de garantieperiode. periode gedefinieerd voor het model, met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen of eenheden. Gelokaliseerde componenten (bijv. Koreaans toetsenbord, etc.) die buiten het land van lokalisatie worden onderhouden, zullen worden onderhouden met componenten die voldoen aan het land van service. Als uw apparaat bijvoorbeeld is gekocht met een Amerikaans toetsenbord en u reist naar China waar uw toetsenbord onderhoud vereist, wordt uw Amerikaanse toetsenbord vervangen door een Chinees toetsenbord. Gerepareerde of vervangen items behouden de lengte van de garantie van het originele product of negentig (90) kalenderdagen vanaf de voltooing van de service, welke langer.

Wanneer het product aan het einde van de garantieperiod is - en een reparatie/vervanging is niet mogelijk dan behoudt GIGABYTE het rest om een alternatief product aan het bieden welke gelijk or hoger is - eventueel in combinatie met een deelvergoeding - in waarde van het product gedurende de resterende garantieperiode.

Houd er rekening mee dat de garantietermijn en garantietermijnen per specifiek product kunnen verschillen en van regio tot regio kunnen verschillen. Neem contact op met de oorspronkelijke winkels of onze lokale kantoren. Neem contact op met onze lokale kantoren als u de garantietermijn voor het gekochte product wilt controleren.

Geldig aankoopbewijs

Voor elke claim met beperkte garantie is een geldig aankoopbewijs vereist. Alle bonnen / geldige aankoopbewijzen zijn onderworpen aan verificatie naar goeddunken van GIGABYTE.

Een geldig aankoopbewijs is een van de volgende:

◆ Een gedateerd aankoopbewijs van een geautoriseerde GIGABYTE-dealer of -verkoper. De kwitantie moet de productbeschrijving

en prijs bevatten.

◆ Een bestelnummer van de website store.gigabyte.com

Enkele voorbeelden van een ongeldig aankoopbewijs zijn:

◆ De UPC-streepjescode uit de doos.

◆ Een afbeelding van het werkelijke product.

◆ Een echtheidscertificaat.

◆ Ontvangsten van niet-geautoriseerde GIGABYTE-dealers.

◆ Ontvangsten van online veilingsites, vereffenaars of opruimingsbedrijven.

◆ Geannuleerde cheques.

◆ Creditcardafschriften.

GIGABYTE kan naar eigen goeddunken bepalen welk geregistreerd product om welke reden dan ook moet worden bewerkt, overgedragen, ongeldig of verwijderd, inclusief maar niet beperkt tot:

◆ Een ontvangstbewijs wordt verkregen via ongeautoriseerde of onwettige bronnen / kanalen, inclusief online gekocht of verkregen, of op een live veiling;

◆ Ontvangstbewijs is niet origineel, is onleesbaar, is geknoeid, verminkt, gewijzigd, gereproduceerd, gestolen, vervalst, nagemaakt, of is onregelmatig of als onjuist gemarkeerd;

◆ Ontvangstbewijs is niet geverifieerd of erkend als een geldig ontvangstbewijs uitgegeven door handelaar of verkoper;

◆ Er wordt bepaald dat de ontvangst eerder is ingevoerd en gebruikt;

◆ Ontvangst is onjuist of onvolledig geüpload of ingediend;

◆ Ontvangstbewijs bevat afdruk- of productiefouten of fouten op welke manier dan ook.

Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld, is GIGABYTE niet aansprakelijk of verplicht met betrekking tot een ongeldig ontvangstbewijs. Ontvangsten verzameld via recyclingcentra, drukkerijen of instellingen (inclusief, maar niet beperkt tot, ziekenhuizen of scholen) komen niet in aanmerking. GIGABYTE behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen om zichzelf te beschermen tegen alle vormen van verdachte claims, waaronder, zonder beperking, verdere verificatie van de identiteit en gegevens van de eiser en in aanmerking komende aankopen, evenals het afwijzen van claims.

Het is vereist om de geldige aankoop van een bon te uploaden terwijl u het product registreert. Als de aankoop van een ontvangstbewijs niet correct of niet geldig is, wat leidt tot een mislukte registratie of een betwiste garantietermijn op producten omdat het reparatie of vervanging vereist, behoudt GIGABYTE AORUS het recht om verdere verificatie van identiteit en gegevens van de eiser en in aanmerking komende aankopen te eisen als aftrek van de vordering.

AORUS-punten worden om welke reden dan ook niet gecrediteerd voor nietige productregistratie. Lees de algemene voorwaarden van het programma voor meer informatie over het beloningsprogramma GIGABYTE AORUS.

De garantieservice van GIGABYTE / AORUS is geldig vanaf de datum van aankoop. Consumenten moeten een geldige bon of factuur verstrekken met de datum van aankoop / factuurdatum en de naam van de dealer moet herkenbaar zijn. De klant kan worden gevraagd om hiervan een kopie te verstrekken als er vragen zijn over de geschiktheid van het product voor servicedekking onder de garantie of het servicecontract. Bij het zoeken naar service kan GIGABYTE de klant vragen om het originele aankoopbewijs van het product in te dienen om te controleren of het in aanmerking komt voor garantieservice, zelfs als de klant het product al heeft geregistreerd. De garantie is hetzelfde, ongeacht of u zich registreert. Als de consument geen geldig aankoopbewijs kan voorleggen, wordt de garantiedatum berekend vanaf de productiedatum volgens het serienummer op het product. GIGABYTE / AORUS behoudt zich het recht voor om de garantieperiode te herzien en goed te keuren.

Dekking en beperkingen van het programma

Onze garantie is van toepassingen bij nieuwe producten verkocht door GIGABYTE via geautoriseerde resellers, retailers en distributeurs ("leveranciers"), en zijn niet van toepassingen bij tweedehandse, reeds geopende of "Refurbished" apparaten tenzij hier expliciete bevestiging is gegeven door GIGABYTE.Onze garantie is niet van toepassing als garantieverlenging zoals aangeboden wordt door derde partijen. In deze gevallen is de verstrekker van de additionele garantie verantwoordelijk voor het afhandelen van deze claims/verzoeken/vragen.

GIGABYTE is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming vanwege oorzaken buiten zijn controle, inclusief maar niet beperkt tot, overstroming, brand, tyfoon, onderdompeling, aardbevingen, morsen van vloeistoffen, verwaarlozing, misbruik, misbruik, handelingen van enige overheid, explosies, ongevallen , oorlogen, opstanden, opstanden, sabotage, epidemieën, arbeidsconflicten, werkstaking of een ander agentschap daarvan (inclusief weigeringen of zware beperkingen op vereiste exportlicenties), door de klant veroorzaakte schade en andere overmacht.

Reparatie is onderhevig aan GIGABYTE of GIGABYTE geautoriseerd servicecentrum in staat om de fout en materiaalbeschikbaarheid te repliceren. Periodieke fouten die sporadisch optreden, moeten worden gerepliceerd om te bevestigen dat de fout verband houdt met het product en wordt gegarandeerd door het programma.

Er zijn technische beperkingen voor sommige apparaten die op het product zijn toegepast. Deze beperkingen zijn gebruikelijk of zijn gedefinieerde normen binnen de informatietechnologie-industrie en zijn niet gerelateerd of specifiek voor GIGABYTE AORUS-producten. GIGABYTE is niet verantwoordelijk voor defecten en defecten in het Product, die mogelijk niet worden gerepareerd met behulp van de dan geldende technologie die gewoonlijk wordt gebruikt door de informatietechnologie-industrie.

GIGABYTE is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde gegevens, software of andere materialen die op het product zijn opgeslagen of bewaard. GIGABYTE beveelt de klant ten zeerste aan een volledig plan voor gegevensback-up en noodherstel bij te houden.

Algemeen

a) De storing veroorzaakt door onjuiste installatie, bediening, reiniging of onderhoud, accidentele en fysieke schade, misbruik, misbruik of andere modificatie, remedie genomen door GIGABYTE of servicecentra die niet geautoriseerd zijn door GIGABYTE.

b) Het serienummer van het product is beschadigd, gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd.

c) Schade veroorzaakt door illegale / illegale software of virussen.

d) Er is schade veroorzaakt door een ongeluk, natuurramp, opzettelijk of onopzettelijk misbruik, misbruik, verwaarlozing of onjuist onderhoud of gebruik onder abnormale omstandigheden.

e) Extreme omgevingsfactoren, waaronder extreme temperatuur of vochtigheid, extreme fysieke stress of elektrische interferentie, schommelingen of stroompieken, bliksem, statische elektriciteit, enz.

f) Schade veroorzaakt door het niet gebruiken van de meegeleverde fabrikantenadapter en batterij; Schade door gebruik van materialen, apparatuur die niet is vervaardigd door GIGABYTE of niet is gevonden in Qualified Vendor List (QVL) op de website van GIGABYTE / AORUS.

g) Herstel van softwarefouten of het bijwerken van BIOS valt niet onder de garantie.

h) Als er duidelijke gebruikersschade aan de buitenkant is, valt deze niet meer onder de garantie.

i) Als de productiesticker in het product is verwijderd of beschadigd, valt deze niet meer onder de garantie.

j) Producten zonder Gigabyte-labels of serienummers, of als het serienummer niet overeenkomt met het product of niet kan worden geïdentificeerd, worden geen garantie- en aftersalesdiensten verleend. Neem voor hulp contact op met de oorspronkelijke inkoopwinkel voor hulp. Vervanging of verwijdering van een echte serienummersticker op het product maakt de garantie ongeldig.

k) Verbruiksartikelen, geschenken en verpakkingsmaterialen die bij het product worden geleverd, vallen niet onder de garantie.

Garantieverlenging

Wij bieden uitgebreide garantieservice voor specifieke producten die te vinden zijn op. DEZE SERVICE KAN SLECHTS DOOR DE KOPER WORDEN INGEDIEND DOOR REGISTRATIE BINNEN 30 DAGEN VAN AANKOOP bij ons of een geautoriseerde wederverkoper. Een geldig aankoopbewijs is vereist om de registratie te voltooien. Registratiebevestiging wordt per e-mail op de hoogte gebracht. GIGABYTE AORUS is niet aansprakelijk voor niet-succesvolle productregistratie als gevolg van onvolledige of onjuiste invoer van informatie. In het geval dat een van deze garantieperioden strijdig is, is de kortste gespecificeerde garantieperiode van toepassing. Ga voor meer informatie neem contact op met de lokale kantoor of de locatie waar de oorspronkelijke aankoop.

**Levenslange garantie

Onze levenslange garantie is niet van toepassing op defecten veroorzaakt door normaal gebruik, beschadiging veroorzaakt door ongevallen, misbruik, nalatigheid, brand, vloeibaar contact of andere externe oorzaak, schade die het gevolg is van het niet naleven van de gebruikershandleiding, schade veroorzaakt door gebruik met een ander product, schade veroorzaakt door service door iemand die niet door ons is geautoriseerd, of als het product is gestolen of als een label of identificatienummer van het product is verwijderd of is gewijzigd.

Zodra de producten EOL zijn aangekondigd, wordt er geen levenslange garantie verleend. Deze beslissing kan gebaseerd zijn op een aantal factoren, waaronder maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van bepaalde productiecomponenten die nodig zijn om de productie voort te zetten, het stopzetten van een product van een derde fabrikant of de introductie van een nieuwer product met meer geavanceerde functies en functionaliteit. Voor een EOL-product, bevestigd door GIGABYTE, zullen we het vervangen door een soortgelijk of gelijkwaardig product. GIGABYTE behoudt zich het recht voor om de site en / of zijn interactieve componenten op elk moment en op elke manier te wijzigen of te beëindigen.

Als het alternatief door ons wordt verstrekt met de bevestiging van vervanging, is het ook beschikbaar voor levenslange garantieservice. Het equivalente product betekent hier de producten met dezelfde vervullende functies. Als DDR4 3200MHz 2 * 8GB RGB-geheugen bijvoorbeeld EOL wordt verklaard, wordt het vervangen door andere modellen die DDR4 / 3200MHz / 2 * 8GB RGB-geheugen zijn.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal GIGABYTE AORUS of zijn leveranciers aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor directe, indirecte, gevolgschade, speciale, incidentele, punitieve of voorbeeldschade, kosten, uitgaven of verliezen, inclusief vermogensverlies als gevolg van het gebruik van de Product, inclusief, niet beperkt tot, materiële schade, waardeverlies van het Product of producten van derden die in of met het Product worden gebruikt, zelfs als GIGABYTE AORUS op de hoogte is gesteld of op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

GIGABYTE AORUS aanvaardt geen aansprakelijkheid buiten de hier beschreven remedies, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheden voor een product dat niet beschikbaar is voor gebruik, verlies van winst, verlies van bedrijfsactiviteiten of voor verloren, beschadigde of aangetaste gegevens of software of de dienstverlening. GIGABYTE AORUS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade boven het bedrag dat u hebt betaald voor het gekochte Product.

GIGABYTE AORUS is niet aansprakelijk voor enige schade of vernietiging aan consumentenelektronica of andere persoonlijke eigendommen die zich in of verbonden met de Producten bevinden, inclusief, maar niet beperkt tot, laptops, tablets, smartphones of andere apparaten, of enig verlies van gegevens in de voorgaande apparaten.

Niettegenstaande enige schade die u om welke reden dan ook zou kunnen oplopen (inclusief, zonder beperking, alle hierin genoemde schade en alle directe of algemene schade in het contract (inclusief nalatigheid) of anderszins), zal de volledige aansprakelijkheid van GIGABYTE AORUS en een van haar leveranciers beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor het Product heeft betaald.

Website Disclaimer

GIGABYTE AORUS streeft ernaar nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken; desondanks kunnen er onopzettelijke technische of feitelijke onjuistheden en typefouten zijn, waarvoor onze excuses. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen.

Neem contact op