X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
 • دانلودها
 • پردازنده های پشتیبانی شده
 • دفترچه
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
  • Audio
   Audio
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   VIA 1616/1617 codec

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [5‎.20b]
   5‎/69 MB
   1‎383/12/17
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   VIA 4in1

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [4‎.55]
   1‎/33 MB
   1‎384/03/19
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   VIA 6103/6103L phy

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [3‎.7]
   7‎/55 MB
   1‎384/12/23
  • SATA RAID/AHCI
   SATA RAID/AHCI
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   VIA VT8237 SATA RAID‏(Preinstall driver, press F6 during Windows setup to read from floppy)‏

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [V5.50b]
   0‎/38 MB
   1‎386/04/14
  • USB 2.0
   USB 2.0
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   VIA USB 2.0 ‏(Win98,ME, 2000 only. For Windows® XP, please download SP1 or SP2 from Internet Explorer's "Windows Update".)‏

   سیستم عامل: Windows 2000
   [5‎.0.2195.5652]
   1‎1/77 MB
   1‎382/03/05
   VIA USB 2.0 ‏(Win98,ME, 2000 only. For Windows® XP, please download SP1 or SP2 from Internet Explorer's "Windows Update".)‏

   سیستم عامل: Windows Me,Windows 98se,Windows 98
   [4‎.90.3000.7-> Win 9X/ME
   5]
   1‎3/08 MB
   1‎382/03/05
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   KM400/333
   4.14.10.0011-> Win 9X/ME
   6.14.10.0022-> Win 2K/XP

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [4‎.14.10.0011-> Win 9X/ME
   ]
   7‎/26 MB
   1‎382/03/05
 • BIOS‏(+5)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F5
   0‎/39 MB
   1‎383/08/08
   1. Added VT8237R support
   F4
   0‎/39 MB
   1‎383/05/26
   1. Fixed fail to enter NT 4.0 while no ps2 mouse be plug
   F3
   0‎/39 MB
   1‎383/05/14
   1. Added AMD Sempron CPU support
   F2
   0‎/39 MB
   1‎383/02/31
   1. Change VGA SVID\SSID
   F1
   0‎/40 MB
   1‎382/10/25
   1. First Release
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+2)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   Traditional Chinese
   1‎005
   4‎/66 MB
   1‎385/02/04
   English
   1‎005
   3‎/61 MB
   1‎385/02/04
پردازنده های پشتیبانی شده
پرسش و پاسخ