X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
 • دانلودها
 • دفترچه
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
 • BIOS‏(+3)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F1d
   0‎/22 MB
   1‎378/07/17
   1. Support clock ratio to 11.5
   2. ENABLE IR DEVICE
   3. support 75 GB HDD
   2‎.0
   0‎/21 MB
   1‎377/04/04
   1. Support above 400MHz CPU.
   2. Include AWDFLASH.EXE
   1‎.20
   0‎/39 MB
   1‎377/02/24
   1. Change BIOS Kernel 2. Update Deschutes patch code to 0027h 3. Fix AHA-2940UW + Adaptec AAA-131 RAID card failure 4. Patch LGS SDRAM intermittent detect failure
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+2)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   English
   1‎001
   0‎/25 MB
   1‎376/07/14
   Main section
   English
   1‎001
   0‎/13 MB
   1‎376/07/14
   BIOS section