X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
  1. 2 RIMMs up to 1GB RAMBUS DRAM
  2. AMR Slot & Aureal AU8810 PCI sound
  3. Supports 4 USB Ports