X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
  1. Universal socket 370 for Intel® Pentium®III (CopperMine/Tualatin) processor
  2. Intel 815EP/ICH2 chipset
  3. Creative CT5880 audio chip
  4. ATX form factor