• دانلودها
 • پردازنده های پشتیبانی شده
 • دفترچه
 • لیست پشتیبانی
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
ابزار سیستم عامل:
All
  • Audio
   Audio
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek HD Audio Driver
   ‏(Note)‏ Win10 RS3\RS4 supported.

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [8‎447]
   2‎4/16 MB
   1‎397/03/09
   Realtek HD Audio Driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   4‎41/85 MB
   1‎394/06/03
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip ‏(Including Microsoft UAA/HDMI Driver in English edition)‏

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [r2.70]
   7‎7/39 MB
   1‎391/10/14
   Microsoft UAA ‏(Universal Audio Architecture)‏ Bus driver ‏(Full Multi-language version )‏

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5‎.10.0.5010]
   2‎9/87 MB
   1‎385/07/11
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   AMD Chipset Driver ‏(include chipset \ sata raid driver)‏

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎3.125]
   1‎25/65 MB
   1‎392/10/27
   AMD Chipset Driver ‏(include chipset \ sata raid driver)‏

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [9‎.0.100.1000]
   5‎50/43 MB
   1‎392/10/27
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek LAN Driver
   ‏(Note)‏ Win10 RS3\RS4 supported.

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎0026_04302018]
   1‎0/41 MB
   1‎397/03/09
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎0.001.0505.2015]
   9‎/36 MB
   1‎394/04/18
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8‎.034.0617.2014]
   3‎/63 MB
   1‎394/01/27
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7‎.088.0617.2014]
   3‎/67 MB
   1‎394/01/27
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5‎.826.0605.2014]
   3‎/32 MB
   1‎394/01/27
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2‎.0.2.1]
   4‎/10 MB
   1‎391/05/19
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6‎.250.0908.2011]
   3‎/46 MB
   1‎390/09/30
  • SATA RAID/AHCI
   SATA RAID/AHCI
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   AMD SATA AHCI Driver ‏(Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)‏

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1‎.3.1.0154]
   0‎/28 MB
   1‎392/10/27
   AMD SATA RAID Driver ‏(Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)‏

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [3‎.8.1540.11]
   0‎/41 MB
   1‎392/10/27
   AMD SATA AHCI Driver ‏(Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)‏

   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.2.1.0349]
   0‎/34 MB
   1‎392/10/27
   AMD SATA RAID Driver ‏(Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)‏

   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3‎.3.1540.40]
   0‎/41 MB
   1‎392/10/26
   AMD SATA RAID/AHCI Driver ‏(Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)‏

   سیستم عامل: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [3‎.3.1540.33]
   0‎/38 MB
   1‎391/08/04
   AMD SATA RAID/AHCI Driver ‏(Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)‏

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [3‎.3.1540.33]
   0‎/37 MB
   1‎391/08/04
  • USB 3.0
   USB 3.0
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Etron USB 3.0 Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.0.0.118]
   1‎1/31 MB
   1‎392/10/19
 • BIOS‏(+13)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F14e
   1‎/02 MB
   1‎393/06/18
   1. Beta BIOS
   2. Update CPU AGESA code
   F13
   1‎/08 MB
   1‎391/08/05
   1. Update CPU AGESA 1.5.0.0
   F12
   1‎/08 MB
   1‎391/03/11
   1. Modify ET6 function
   F11
   1‎/07 MB
   1‎391/02/29
   1. Add VRM MOS protection
   2. Support Opteron 3280 CPU
   F10
   1‎/07 MB
   1‎391/01/14
   1. Update CPU AGESA 1.2.0.2
   F9
   1‎/07 MB
   1‎390/07/21
   1. Update AGESA 1.1.0.0 code
   F8
   1‎/07 MB
   1‎390/07/06
   1. Improve compatibility
   F7
   1‎/07 MB
   1‎390/07/04
   1. Improve stability
   F6
   1‎/07 MB
   1‎390/06/18
   1. Modify PCI-E option description
   F5
   1‎/07 MB
   1‎390/06/09
   1. Update CPU AGESA 0.0.9.2 for AM3+
   2. Add Touch BIOS support
   F4
   1‎/06 MB
   1‎390/06/07
   1. Update Dolby Home Theater version
   2. Update CPU AGESA 0.0.9.1 for AM3+
   F3
   1‎/08 MB
   1‎390/02/30
   1. Update CPU AGESA rev0.0.7.5
   2. Modify ET6 function
   F2
   1‎/07 MB
   1‎390/02/14
   1. First release
  • توضیحات
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Easy Tune6 ‏(AMD)‏
   ‏(Note)‏ Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
   ‏(Note)‏ Support AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB ‏(support may vary by model)‏.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B15.0210.1
   4‎3/48 MB
   1‎393/12/27
   @BIOS ‏(AMD)‏
   ‏(Note)‏ Support AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+ series MB ‏(support may vary by model)‏.

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.0926.1
   5‎/17 MB
   1‎393/09/04
   Face Wizard


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B14.0930.1
   4‎/30 MB
   1‎393/07/08
   LAN Optimizer ‏(Realtek)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 9/8/7/6 series and AMD FM2+/FM2/AM1/9 series motherboards with Realtek LAN chip.

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1‎.0.2.5
   3‎/95 MB
   1‎393/04/25
   On/Off Charge
   ‏(Note)‏ Support Intel 7/6 series, X79 chipset and AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please update the latest BIOS version.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1028.1
   5‎/30 MB
   1‎392/09/07
   AutoGreen
   ‏(Note)‏ Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 and AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB ‏(support may vary by model)‏.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1220.1
   6‎/06 MB
   1‎391/10/20
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB ‏(support may vary by model)‏.
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1‎.01.121029
   1‎3/38 MB
   1‎391/09/03
   3‎TB+ unlock
   ‏(Note)‏ Support Intel Z68/X58/P67/H67 series and AMD 900/800 series MB.
   ‏(Note)‏ Windows XP, please install 3TB+ Unlock Preinstall driver first before running 3TB+ Unlock utility.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1102.01
   6‎/21 MB
   1‎391/08/12
   3‎TB+ Unlock Preinstall driver
   ‏(Note)‏ Support Intel Z68/X58/P67/H67 series and AMD 900/800 series MB.
   ‏(Note)‏ Press F6 during Windows setup to read from floppy.
   ‏(Note)‏ After installing the operating system, if your system keeps rebooting automatically, refer to the following recommended solutions.

   1. Recover your Windows operating system with the Automated System Recovery function. Boot from the Windows Setup disk. When prompted with the message "Press F2 to run Automated System Recovery ‏(ASR)‏", press F2 to run ASR.
   2. Connect your hard drive to another SATA port.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   B11.0223.2
   0‎/14 MB
   1‎391/08/11
   USB Blocker
   ‏(Note)‏ Support Intel H61/B75/Z77/H77 series and AMD FM2/FM1/900 series motherboards.‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0921.1
   9‎/18 MB
   1‎391/07/04
   XHD ‏(eXtreme HardDrive)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel Z68/P67/H67/X58A/P55/H57 & AMD A75/A55/SB950/SB850 series MB.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0509.1
   7‎/96 MB
   1‎391/02/20
   Touch BIOS
   ‏(Note)‏ Support GIGABYTE Intel Z68/P67/H67/H61 and AMD A75/A55/900 series motherboards.‏(support may vary by model)‏
   ‏(Note)‏ Please update the latest BIOS version


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.1201.1
   1‎3/06 MB
   1‎390/09/14
   Cloud OC
   ‏(Note)‏ Support Intel Z68/P67/H67/H61/P55/H55/H57/X58/P45/P43/G45/G43/G41 and AMD 900/800series MB‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Only support Smart Phone


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0815.1
   3‎/07 MB
   1‎390/05/25
   Easy Energy Saver
   ‏(Note)‏ Support Intel GA-G31M-ES2L, GA-G31M-ES2C, GA-P31-ES3G, GA-P43-ES3G , GA-G41M-ES2L, GA-G41M-ES2H & AMD GA-M720-ES3, GA-MA770-ES3, Ultra Durable 3 series motherboards.
   ‏(Note)‏Please use AMD AM3/ AM2+ CPU on AMD motherboards.
   ‏(Note)‏ Please update to the latest BIOS version.
   ‏(Note)‏ Before running the installation of EES, please make sure you have installed ET6, instead of ET5 ‏(Pro)‏ previously utility.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B9.1214.1
   3‎/74 MB
   1‎388/10/30
 • لیست پشتیبانی
 • لیست پشتیبانی‏(+1)‏
  • نام فایل
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   لیست پشتیبانی حافظه
   0‎/07 MB
   1‎391/03/12
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+7)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   Arabic, English, Indonesian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Thai, Traditional Chinese, Vietnamese
   1‎2/15 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
   Czech, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
   1‎8/60 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
   Traditional Chinese
   1‎001
   2‎6/40 MB
   1‎390/03/06
   English
   1‎001
   2‎5/18 MB
   1‎390/03/06
   Japanese
   1‎001
   3‎4/45 MB
   1‎390/03/06
   Simplified Chinese
   1‎001
   2‎5/81 MB
   1‎390/03/06
   Korean
   1‎001
   3‎4/55 MB
   1‎390/03/06
 • Accessory Lists
پردازنده های پشتیبانی شده
پرسش و پاسخ