X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
 • دانلودها
 • دفترچه
 • لیست پشتیبانی
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel® INF Driver

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows 10 64bit
   [1‎0.1.18010.8141]
   5‎/53 MB
   1‎398/03/02
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel® LAN Driver and Utility

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit
   [2‎3.5.2]
   7‎7/80 MB
   1‎398/03/02
  • SATA RAID/AHCI
   SATA RAID/AHCI
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel® SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows 10 64bit
   [6‎.1.0.1247]
   5‎/92 MB
   1‎398/08/08
   Intel® Rapid Storage Technology enterprise ‏(Intel® RSTe)‏

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit
   [5‎.5.0.1369]
   3‎3/75 MB
   1‎398/03/02
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   ASPEED Graphics Driver

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows 10 64bit
   [1‎.06.00]
   3‎/80 MB
   1‎398/08/15
 • BIOS‏(+1)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F1
   1‎4/51 MB
   1‎398/04/06
   1. First release
 • Firmware(+1)
  • زبان
   نسخه
   File Format
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F1.4.1
   zip
   2‎8/42 MB
   1‎398/05/09
   1. First release
 • لیست پشتیبانی
 • لیست پشتیبانی‏(+6)‏
  • نام فایل
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   لیست پشتیبانی حافظه
   0‎/42 MB
   1‎398/09/07
   QVL Support List
   0‎/43 MB
   1‎398/09/07
   SATA Support List
   QVL Support List
   0‎/31 MB
   1‎398/05/09
   PCI Express Support List
   M.2 Support List
   0‎/02 MB
   1‎398/05/09
   پردازنده های پشتیبانی شده
   0‎/06 MB
   1‎398/05/09
   OS Support List
   0‎/42 MB
   1‎398/05/09
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+3)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   English
   3‎/10 MB
   1‎399/01/29
   Slide Rails and Rack Installation Instructions
   English
   1‎001
   2‎2/63 MB
   1‎398/07/03
   English
   1‎/83 MB
   1‎398/06/12
   Datasheet