• دانلودها
 • پردازنده های پشتیبانی شده
 • دفترچه
 • لیست پشتیبانی
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
ابزار سیستم عامل:
All
  • Audio
   Audio
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek HD Audio Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [7‎727]
   2‎39/00 MB
   1‎394/12/04
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel Management Engine Interface

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎1.0.0.1158]
   9‎1/81 MB
   1‎394/06/26
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎0.1.1.8]
   2‎/67 MB
   1‎394/04/16
   Intel Management Engine Interface

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9‎.5.15.1730]
   6‎8/43 MB
   1‎392/07/26
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9‎.4.0.1027]
   4‎/29 MB
   1‎392/07/26
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎0.001.0505.2015]
   9‎/36 MB
   1‎394/04/18
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7‎.082.0317.2014]
   3‎/66 MB
   1‎393/02/23
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8‎.029.0314.2014]
   3‎/62 MB
   1‎393/02/23
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2‎.0.2.7]
   4‎/30 MB
   1‎393/01/06
  • SATA RAID/AHCI
   SATA RAID/AHCI
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎4.5.0.1081]
   0‎/56 MB
   1‎394/04/18
   Intel® Rapid Storage Technology
   ‏(Note)‏ Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎4.5.0.1081]
   1‎1/41 MB
   1‎394/04/18
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note:
   1.Windows setup to read from USB thumb drive.
   2. H81/B85 only support AHCI mode.

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [1‎2.9.0.1001]
   0‎/43 MB
   1‎393/02/23
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note:
   1. Windows setup to read from USB thumb drive.
   2. H81/B85 only support AHCI mode.

   سیستم عامل: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [1‎2.9.0.1001]
   0‎/40 MB
   1‎393/02/23
   Microsoft .NET Framework 4.5

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit
   [4‎.5]
   4‎7/94 MB
   1‎393/02/11
   Intel® Rapid Storage Technology
   ‏(Note)‏ Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎3.0.3.1001]
   1‎3/15 MB
   1‎393/02/10
   Hot fix
   ‏(Note)‏ After installed IRST driver, please install Hot fix.

   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1‎.0.0.1]
   2‎/68 MB
   1‎392/07/29
  • USB 3.0
   USB 3.0
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel USB 3.0 Driver

   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3‎.0.0.16]
   4‎/50 MB
   1‎393/02/23
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   ‏(Improve USB3.0 Device compatibility)‏
   ‏(Note)‏ After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   سیستم عامل: Windows 8 32bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   7‎4/96 MB
   1‎392/03/08
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   ‏(Improve USB3.0 Device compatibility)‏
   ‏(Note)‏ After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   سیستم عامل: Windows 8 64bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   1‎22/48 MB
   1‎392/03/08
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎5.40.16.64.4364]
   1‎72/38 MB
   1‎394/12/04
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [1‎5.33.19.64.3540]
   7‎8/06 MB
   1‎393/02/23
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [1‎5.33.19.3540]
   4‎2/79 MB
   1‎393/02/23
   Intel VGA Driver
   ‏(Note)‏ Support Intel® Xeon® Processor E3-1200 Product Family.

   سیستم عامل: Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8 64bit
   [1‎5.31.64.3036]
   8‎2/24 MB
   1‎392/03/09
 • BIOS‏(+3)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F6
   4‎/96 MB
   1‎394/05/30
   1. Update CPU microcode for win10 support with Pentium AE
   F5
   4‎/90 MB
   1‎393/04/18
   1. Improve Intel K-sku CPU performance
   F4
   4‎/90 MB
   1‎393/02/12
   1. Support New 4th Generation Intel Core Processors
  • توضیحات
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Cloud Station ‏(Server)‏ ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0225.1
   3‎2/65 MB
   1‎394/12/06
   System Information Viewer ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.1112.1
   1‎3/21 MB
   1‎394/08/21
   APP Center ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0916
   2‎2/16 MB
   1‎394/06/25
   @BIOS ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0630.1
   1‎8/60 MB
   1‎394/05/12
   EasyTune ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.
   ‏(Note)‏ Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   6‎6/25 MB
   1‎394/05/12
   EZ Setup ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0811.1
   2‎7/93 MB
   1‎394/05/12
   Fast Boot ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   4‎/86 MB
   1‎394/05/12
   Smart Time Lock ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   1‎8/36 MB
   1‎394/05/12
   Smart Recovery 2 ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0812.1
   5‎4/96 MB
   1‎394/05/12
   Cloud Station ‏(PC)‏ ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0327.1
   4‎/73 MB
   1‎394/05/12
   V-Tuner ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   6‎/99 MB
   1‎394/05/12
   GIGABYTE Smart Switch

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9‎/98 MB
   1‎394/05/12
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.
   ‏(Note)‏ Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0217.1
   5‎/86 MB
   1‎394/05/10
   Microsoft .NET Framework 4.5
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   4‎.5
   3‎37/17 MB
   1‎393/06/03
   USB Blocker ‏(Intel 8/9 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8/9 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.
   ‏(Note)‏ Please install APP Center first before install this utility.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0819.1
   4‎/45 MB
   1‎393/05/28
   LAN Optimizer ‏(Realtek)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 9/8/7/6 series and AMD FM2+/FM2/AM1/9 series motherboards with Realtek LAN chip.

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1‎.0.2.5
   3‎/95 MB
   1‎393/04/25
   Intel® Rapid Start Technology ‏(Intel 8 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8 series motherboards.‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   3‎.0.0.1056
   1‎/28 MB
   1‎392/03/07
   Intel® Smart Connect Technology ‏(Intel 8 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 8 series motherboards.‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   4‎.2.41.2542
   1‎9/32 MB
   1‎392/03/07
   Intel® Small Business Advantage ‏(Intel® SBA)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel B85/H87/Q87 series motherboards.‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   2‎.2.41
   1‎49/39 MB
   1‎392/01/28
 • لیست پشتیبانی
 • لیست پشتیبانی‏(+1)‏
  • نام فایل
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   لیست پشتیبانی حافظه
   0‎/04 MB
   1‎392/06/19
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+5)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   Traditional Chinese
   1‎101
   1‎1/58 MB
   1‎392/06/19
   English
   1‎101
   1‎0/62 MB
   1‎392/06/19
   Simplified Chinese
   1‎101
   1‎1/82 MB
   1‎392/06/19
   Arabic, English, Indonesian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Thai, Traditional Chinese, Vietnamese
   1‎2/15 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
   Czech, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
   1‎8/60 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
پردازنده های پشتیبانی شده