X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
 • دانلودها
 • دفترچه
 • لیست پشتیبانی
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
  • Audio
   Audio
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek HD Audio Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [R3.74]
   1‎75/47 MB
   1‎392/08/01
   Microsoft UAA ‏(Universal Audio Architecture)‏ Bus driver ‏(Full Multi-language version )‏

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5‎.10.0.5010]
   2‎9/87 MB
   1‎385/07/11
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel Management Engine Interface

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9‎.5.14.1724]
   5‎7/45 MB
   1‎392/08/01
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9‎.4.0.1027]
   1‎/29 MB
   1‎392/08/01
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8‎.018.0621.2013]
   3‎/60 MB
   1‎392/08/01
   Realtek PCIe LAN Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5‎.792.1208.2011]
   3‎/22 MB
   1‎391/09/07
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7‎.049.0927.2011]
   3‎/48 MB
   1‎391/09/07
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2‎.0.2.2]
   4‎/27 MB
   1‎391/09/07
  • SATA RAID/AHCI
   SATA RAID/AHCI
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [1‎1.5.4.1001]
   0‎/42 MB
   1‎392/08/02
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [1‎1.5.4.1001]
   0‎/40 MB
   1‎392/08/02
   Intel® Rapid Storage Technology


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎1.5.4.1001]
   1‎0/66 MB
   1‎392/08/02
   Intel® Rapid Storage Technology


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [1‎1.1.0.1006]
   1‎0/62 MB
   1‎391/09/03
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit
   [1‎1.1.0.1006]
   0‎/39 MB
   1‎391/09/02
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows XP 32bit
   [1‎1.1.0.1006]
   0‎/37 MB
   1‎391/09/02
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows XP 32bit
   [6‎.14.10.5436]
   1‎3/32 MB
   1‎392/08/01
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit
   [6‎.14.10.5436]
   1‎7/10 MB
   1‎392/08/01
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [1‎5.33.3.64.3304]
   7‎9/34 MB
   1‎392/08/01
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [1‎5.33.3.3304]
   4‎8/93 MB
   1‎392/08/01
 • BIOS‏(+2)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F2
   2‎/91 MB
   1‎392/09/13
   1. Improve System compatibility
   F1
   2‎/91 MB
   1‎392/06/22
   1. First Release
 • لیست پشتیبانی
 • لیست پشتیبانی‏(+1)‏
  • نام فایل
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   لیست پشتیبانی حافظه
   0‎/04 MB
   1‎392/09/15
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+2)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   English
   1‎001
   1‎0/37 MB
   1‎392/08/08
   Japanese
   1‎001
   1‎0/23 MB
   1‎392/08/08