X
立即比較
全部清除
最多只能選取 5 個產品!
關閉視窗
 
CSA4648(1.0)
聯絡我們
若您對技嘉產品有任何相關問題,
請點選線上諮詢尋求協助
 • 下載
 • 支援列表
下載
CPU 支援列表
支援列表
使用手冊
常見問題
檔案下載頁面中提供亞洲、中國、美洲及歐洲四個下載點,各下載點所提供下載的內容是相同的,僅下載速度可能有差異。
請下載 Acrobat Reader,以讀取 PDF 格式的檔案
下載
驅動程式 作業系統:
所有作業系統
  • SAS
   SAS
   版本
   檔案大小
   日期
   請點此下載
   LSI SAS3008/SAS2308/SAS2208 Utility

   作業系統: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit
   [1‎3.04.03.01]
   7‎3.01 MB
   2‎017/10/23
   LSI SAS3008 Driver

   作業系統: Windows Server 2016 64bit,Windows 10 64bit
   [6‎.12-6.712.13.00]
   5‎.53 MB
   2‎017/02/13
   LSI SAS3008 Driver

   作業系統: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 64bit,Windows Server 2008 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit
   [6‎.701.04.00]
   3‎.09 MB
   2‎014/12/28
 • 支援列表
 • 支援列表(+1)
  • 名稱
   檔案大小
   日期
   請點此下載
   說明
   QVL Support List
   0‎.05 MB
   2‎020/02/03
   QVL for CSA4648 (2019/Q4)