X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
R292-4S0(100)
Liên hệ với chúng tôi
Do you have question about our products?
Please contact our Technical Support for further assistance.
 • Tải về
 • Hướng dẫn
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Tiện ích OS:
All
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F04
   3‎5,89 MB
   2‎020/10/26
   First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GSM CLI

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 R2 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Ubuntu,Linux CentOS
   2‎.1.38
   1‎14,53 MB
   2‎020/10/25
   BMC Restore Default Setting utility

   OS: Ubuntu
   1‎.0
   0‎,15 MB
   2‎020/03/17
   GSM Server

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Ubuntu,Linux CentOS
   1‎.13
   1‎,12 GB
   2‎018/10/31
   GSM vCenter plugin

   OS: VMware
   0‎.05
   1‎,81 GB
   2‎018/10/08
   GSM Agent

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Linux
   1‎.02
   6‎71,51 MB
   2‎018/09/21
 • Firmware(+1)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+4)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1‎.0
   3‎5,47 MB
   2‎020/10/09
   User Manual
   Tiếng Anh
   1‎.0
   1‎5,09 MB
   2‎020/06/10
   User Guide - GIGABYTE Management Console (AMI)
   Tiếng Anh
   1‎.1
   5‎,17 MB
   2‎020/06/10
   User Guide - GSM Server
   Tiếng Anh
   1‎.0
   1‎,41 MB
   2‎019/02/19
   User Guide - GIGABYTE GSM Agent
Back to top