• دانلودها
 • پردازنده های پشتیبانی شده
 • دفترچه
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
ابزار سیستم عامل:
All
  • Audio
   Audio
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Microsoft UAA ‏(Universal Audio Architecture)‏ Bus driver ‏(Full Multi-language version )‏

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5‎.10.0.5010]
   2‎9/87 MB
   1‎385/07/11
   C-Media
   Function driver

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [5‎.12.01.0008]
   2‎/89 MB
   1‎383/11/27
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [8‎.3.1.1009]
   2‎/01 MB
   1‎386/10/05
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   BroadCom PCIe Gigabit lan driver

   سیستم عامل: Windows Server 2003 32bit
   [8‎.22.1.0]
   0‎/36 MB
   1‎384/07/21
   BroadCom PCIe Gigabit LAN driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit
   [Beta:8.14]
   4‎1/01 MB
   1‎384/02/08
   BroadCom PCIe Gigabit lan driver

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [7‎.97]
   1‎4/96 MB
   1‎383/11/27
  • RAID
   RAID
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   VIA VT6410 IDE RAID driver ‏(Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)‏

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [IDE v5.1.2600.104
   RAID v]
   0‎/31 MB
   1‎384/04/13
   VIA VT6410 IDE RAID driver ‏(Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)‏

   سیستم عامل: Windows XP 64bit
   [Beta:5.2.3790.430]
   0‎/10 MB
   1‎384/04/13
   VIA VT6410 IDE RAID driver

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 2000
   [4‎.30C]
   5‎/60 MB
   1‎384/03/31
   VIA VT 6410 IDE RAID driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit
   [Beta:5.2.3790.430]
   5‎/60 MB
   1‎384/03/31
   VIA
   VT6410 IDE RAID driver

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 2000
   [3‎.10A]
   5‎/83 MB
   1‎383/11/29
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit
   [6‎.14.10.4704]
   6‎/30 MB
   1‎389/09/05
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [6‎.14.10.4704]
   4‎/44 MB
   1‎389/09/05
 • BIOS‏(+6)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F6
   0‎/48 MB
   1‎385/01/11
   1. Update CPU microcode
   F5
   0‎/48 MB
   1‎384/07/05
   1. Update CPU microcode
   F4
   0‎/48 MB
   1‎383/11/02
   1. Support Broadcom 5789 onboard LAN
   2. Support CPU EIST Function
   F3
   0‎/48 MB
   1‎383/08/11
   1. Support Azalia/AC97 Front Panel item
   F2
   0‎/47 MB
   1‎383/06/12
   1. Support MIB2 and RGB Function
   F1
   0‎/47 MB
   1‎383/05/27
   1. First Release
  • توضیحات
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   @BIOS
   ‏(Note)‏ Support Intel 5 series & earlier MB‏(support may vary by model)‏
   ‏(Note)‏ Support AMD 800/700 series & earlier MB‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B11.1004.1
   5‎/10 MB
   1‎390/07/12
   Easy Tune5
   ‏(Please remove your current EasyTune5 or earlier, and GWUM Tools before install this.)‏

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows NT,Windows 2000
   B7.0921.1
   4‎/57 MB
   1‎386/07/30
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+7)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   Arabic, English, Indonesian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Thai, Traditional Chinese, Vietnamese
   1‎2/15 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
   Czech, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
   1‎8/60 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
   English
   1‎001
   0‎/33 MB
   1‎383/10/16
   VT6410 IDE‏(RAID)‏ O.S. Installation Manual
   Traditional Chinese
   1‎002
   0‎/56 MB
   1‎383/10/15
   VT6410 IDE‏(RAID)‏ O.S. Installation Manual
   Traditional Chinese
   1‎303
   8‎/78 MB
   1‎383/10/11
   English
   1‎303
   7‎/11 MB
   1‎383/10/11
   Japanese
   1‎302
   9‎/89 MB
   1‎383/10/11
پردازنده های پشتیبانی شده
پرسش و پاسخ