X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel® new 0.13 micron-process Pentium® 4 processor
  2. Provides 6 USB 2.0 ports for high-speed connectivity
  3. Integrated new generation Intel® Extreme Graphics Engine
  4. Integrated Ethernet 10/100Mb Network Connection
  5. Integrated high quality AC'97 audio
  6. GIGABYTE unique crack-proof IDE and Floppy connector design for better durability