X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • "Silver Recommended"

  Quick PC 2008/08
 • "Seal of Approval"

  More
  Bjorn3D 2008/04
 • "Most Green"

  Computer Newspaper 2008/04
 • "Top product"

  PC Games Hardware 2008/03

 • "Energy Saver"

  PC Games Hardware 2008/03
 • "News of month 2008"

  PC Magazine 2008/03
 • "WAM Best Buy"

  Weekly ASCII 2008/03
 • "Technology"

  PC World 2008/03

 • "Annual Innovative Technology"

  PC FAN 2008/03
 • "Recommended"

  More
  Noticias3D 2008/02
 • "Editor's Choice"

  PC Magazine 2008/02
 • "Recommended"

  More
  Sweclockers 2008/01

 • "Highly Recommended"

  More
  CPU3D 2008/01
 • "Recommended"

  More
  TrustedReviews 2008/01