X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   441,85 MB
   2015/08/25
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [PG397]
   144,90 MB
   2014/11/25
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.25]
   573,50 MB
   2014/01/09
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)
   Note: Only for FM2 Trinity APU.

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [9.0.100.2]
   406,22 MB
   2013/10/18
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)
   Note: Only for FM1 Llano & FM2 Trinity APU.

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [8.982]
   232,90 MB
   2012/11/21
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.001.0505.2015]
   9,36 MB
   2015/07/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.034]
   3,63 MB
   2014/11/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088]
   3,67 MB
   2014/11/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826]
   3,32 MB
   2014/11/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [3.8.1540.11]
   0,41 MB
   2014/04/14
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.3.1.154]
   0,28 MB
   2014/04/14
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.3.1540.40]
   0,41 MB
   2014/04/11
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.349]
   0,34 MB
   2014/04/11
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [6.1.2.5]
   0,58 MB
   2014/01/09
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [6.1.0.117]
   0,41 MB
   2013/10/21
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.2.1.349]
   0,28 MB
   2013/10/21
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.3.1540.40]
   0,41 MB
   2013/10/21
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.349]
   0,34 MB
   2013/10/21
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1.3.1.156]
   0,28 MB
   2013/09/18
   AMD RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,38 MB
   2012/09/07
   AMD RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,37 MB
   2011/09/07
  • WLAN+BT
   WLAN+BT
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   BT Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.0.1.2]
   9,78 MB
   2015/09/03
   WLAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.0.324]
   67,90 MB
   2015/09/03
   WLAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [10.0.0.263]
   40,75 MB
   2013/11/20
   BT Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [8.0.1.305]
   192,45 MB
   2013/11/20
   Wi-Fi Share

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.0.5.2]
   3,26 MB
   2013/01/09
   WLAN+BT Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [WIFI:10.0.0.67
   BT:7.4.0.14]
   141,33 MB
   2012/10/02
   BT Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.0.0.204]
   182,94 MB
   2012/09/18
   WLAN Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [10.0.0.75]
   34,46 MB
   2012/09/18
 • BIOS(+2)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F3a
   3,00 MB
   2013/05/30
   1. Beta BIOS
   2. Update APU AGESA code
   F2
   2,97 MB
   2013/05/22
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/11/25
   @BIOS (AMD)
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.0926.1
   5,17 MB
   2014/11/25
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9,19 MB
   2014/11/25
   Easy Tune6 (AMD)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/FS1b series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.1020.1
   52,60 MB
   2014/11/25
   Face Wizard


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B14.0930.1
   4,30 MB
   2014/09/30
   LAN Optimizer (Realtek)
   (Note) Support Intel 9/8/7/6 series and AMD FM2+/FM2/AM1/9 series motherboards with Realtek LAN chip.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.0.2.5
   3,95 MB
   2014/07/16
   Smart Recovery2
   (Note) Support AMD FM1/FM2/FM2+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   B14.0107.1
   26,75 MB
   2014/02/13
   Smart Recovery2
   (Note) Support AMD FM1/FM2/FM2+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   B14.0107.1
   22,84 MB
   2014/02/13
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel 7/6 series, X79 chipset and AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1028.1
   5,30 MB
   2013/11/28
   USB Blocker
   (Note) Support Intel H61/B75/Z77/H77 series and AMD FM2/FM1/900 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0921.1
   9,18 MB
   2012/09/25
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,04 MB
   2013/06/18
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+6)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   29,06 MB
   2013/06/18
   Tiếng Anh
   1001
   28,13 MB
   2013/06/18
   Nhật Bản
   1001
   28,31 MB
   2013/06/18
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   28,87 MB
   2013/06/18
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
CPU hỗ trợ
FAQ