X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.8703.1]
   33,38 MB
   2019/06/26
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [8586]
   30,19 MB
   2018/12/19
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 64bit v1709 supported.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [8346]
   274,69 MB
   2018/03/12
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [6.0.1.7989]
   331,27 MB
   2017/01/04
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18243.8188]
   2,61 MB
   2020/03/10
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [1914.12.0.1256]
   82,28 MB
   2019/05/29
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [11.8.60.3561]
   68,87 MB
   2019/01/30
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please update the latest BIOS for ME Firmware before installing this driver.
   Update Intel ME for security vulnerabilities

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.7.0.1054]
   72,37 MB
   2017/11/30
   Intel INF installation

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.1.1.45]
   3,63 MB
   2017/11/13
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811(32)]
   1,49 MB
   2017/01/03
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811(64)]
   1,57 MB
   2017/01/03
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [23.5]
   180,88 MB
   2019/01/17
   Intel LAN driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [22.10]
   468,00 MB
   2018/01/12
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   3,87 MB
   2019/05/29
   Intel Optane memory
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   70,67 MB
   2019/05/29
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   19,79 MB
   2019/05/29
   Intel Optane memory
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.0.1009]
   70,13 MB
   2019/03/05
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.0.1009]
   19,77 MB
   2019/03/05
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.0.1009]
   3,88 MB
   2019/03/05
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) For Windows 10 64bit ver.1709
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 10 64bit
   [15.9.0.1015]
   17,55 MB
   2017/11/13
   Intel SATA Preinstall driver
   (For Windows 10 64bit ver.1709)
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [15.9.0.1015]
   1,63 MB
   2017/11/13
   Intel Optane memory
   (Note) for 7th Generation Intel® Processors only.
   (Note) Please update the latest BIOS version.

   OS: Windows 10 64bit
   [15.5.0.1051]
   10,13 MB
   2017/04/11
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [15.5.0.1051]
   14,82 MB
   2017/04/11
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [15.5.0.1051]
   1,58 MB
   2017/04/10
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 7 32bit
   [15.5.0.1051]
   0,42 MB
   2017/04/10
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2017/01/02
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [5.0.0.32]
   5,26 MB
   2017/01/04
  • USB 3.1
   USB 3.1
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Asmedia USB 3.1 driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [1.16.38.1]
   9,43 MB
   2017/01/04
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [100.6518]
   329,74 MB
   2019/02/12
   Intel VGA Driver (beta Version for 7th Generation Intel® Processors)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [21.20.16.4508]
   342,85 MB
   2017/01/10
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [21.20.16.4550]
   231,98 MB
   2017/01/04
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F8d
   5,45 MB
   2018/03/09
   1. Update CPU Microcode
   F7
   5,50 MB
   2017/08/04
   1. Update CPU micro code to fix HT flaw issue
   F6
   5,49 MB
   2017/05/09
   1. Support Intel® Optane™ Technology
    * This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS
   F4
   5,44 MB
   2017/03/21
   1. V core voltage adjust
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   APP Center
   (Note) Support Intel 200/100/X299/C246 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B20.0506.1
   51,60 MB
   2020/05/28
   Norton® Internet Security (OEM version)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   22.9.2.3
   235,84 MB
   2019/07/02
   System Information Viewer / Smart Fan 5
   (Note) Support Intel 200/100/C246 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0325.1
   11,34 MB
   2019/03/25
   GIGABYTE Intel ME Critical FW Update Utility


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.1218.1
   185,04 MB
   2017/12/21
   Intel® Software Guard Extensions Platform
   (support may vary by model).


   OS: Windows 10 64bit
   1.8.106.40803
   23,02 MB
   2017/11/14
   Ambient LED (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B17.1024.1
   18,09 MB
   2017/10/24
   Xsplit
   (Note) Support Intel 200 / 300 / X299 & AMD X399 / AM4 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   3.1.1709.1531
   118,46 MB
   2017/10/24
   @BIOS (200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B17.0710.1
   19,12 MB
   2017/07/10
   V-Tuner (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B17.0103.1
   9,33 MB
   2017/01/15
   Smart Keyboard (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B17.0111.1
   3,53 MB
   2017/01/15
   3D OSD (200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please install DirectX End-User Runtime First.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.1229.1
   47,72 MB
   2017/01/15
   Fast Boot (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.1017.1
   5,44 MB
   2017/01/04
   EZRAID (Intel 200 series)
   (Note)
   1. Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   2. Please install APP Center first before install this utility
   3. If you switch to RAID mode you will not be able to revert back to AHCI mode

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.1208.1
   26,82 MB
   2017/01/04
   EasyTune (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.1118.1
   9,60 MB
   2017/01/04
   Cloud Station (PC) (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0307.1
   5,11 MB
   2017/01/04
   Cloud Station (Server) (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.1222.1
   6,24 MB
   2017/01/04
   USB Blocker (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.1020.1
   3,96 MB
   2017/01/04
   Auto Green (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0308.1
   15,41 MB
   2017/01/04
   Platform Power Management (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0331.1
   5,52 MB
   2017/01/04
   Game Boost (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.1013.1
   8,10 MB
   2017/01/04
   GIGABYTE Firmware Update Utility
   (Note) Support Intel 200 series Dual BIOS motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0302.1
   5,51 MB
   2017/01/04
   Color Tempertaure (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0506.1
   2,82 MB
   2017/01/04
   BIOS Setup (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0923.1
   7,15 MB
   2017/01/04
   cFosSpeed Internet Accelerator Software
   (Note) Support Intel 200 series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   V2284
   4,55 MB
   2017/01/04
   Intel® Software Guard Extensions Platform
   (Note) Support Intel 200 series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   1.6.101.32869
   3,59 MB
   2017/01/04
   Smart Time Lock (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0519.1
   16,40 MB
   2017/01/04
   Smart Backup (Intel 200 series)
   (Note) Support Intel 200 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0516.1
   47,50 MB
   2017/01/04
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support Intel 100/200/X299 series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B16.1102.1
   21,86 MB
   2016/11/02
   GIGABYTE Smart Switch


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   B15.0331.1
   10,08 MB
   2015/08/06
   3TB+ Unlock


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0919.1
   6,43 MB
   2015/08/03
 • Support List
 • Support List(+3)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,03 MB
   2017/01/05
   M.2 Support List
   0,23 MB
   2020/03/18
   SSD Support List
   0,22 MB
   2020/03/18
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+6)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1,47 MB
   2018/08/20
   Audio Setup Guide
   Tiếng Anh
   2,80 MB
   2018/08/20
   RAID Setup Guide
   Tiếng Anh
   1001
   17,04 MB
   2017/06/14
   User's Manual
   Nhật Bản
   1001
   17,06 MB
   2017/06/14
   User's Manual
   Hàn Quốc
   1001
   17,01 MB
   2017/06/14
   User's Manual
   Tiếng Ả Rập, Bulgarian, Croatian, Séc, Tiếng Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hebrew, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Tư, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romanian, Nga, Tiếng Trung Quốc, Serbian, Tây Ban Nha, Thái, Trung Quốc truyền thống, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam
   102
   8,98 MB
   2017/01/02
   Multilingual Installation Guide
CPU hỗ trợ