X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [6.0.9225.1]
   35,58 MB
   2021/10/05
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.9075.1]
   18,19 MB
   2020/12/23
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.9034.1]
   17,24 MB
   2020/10/29
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.8703.1]
   33,38 MB
   2019/06/26
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [8586]
   30,19 MB
   2018/12/19
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [10.1.18836.8283]
   4,04 MB
   2021/10/06
   Intel Serial I/O driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [30.100.2020.7]
   1,58 MB
   2020/06/16
   Intel INF installation
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18383.8213]
   2,59 MB
   2020/06/16
   Intel Serial I/O driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [30.100.1915.1]
   1,51 MB
   2019/06/12
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [1914.12.0.1256]
   82,28 MB
   2019/05/29
   Intel Serial I/O driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [30.100.1902.3]
   1,68 MB
   2019/04/30
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [1846.12.0.1177]
   68,87 MB
   2019/01/17
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [25.1]
   62,80 MB
   2020/06/16
   Intel LAN driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [23.5]
   180,88 MB
   2019/01/17
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [17.11.0.1000.1]
   4,00 MB
   2021/10/20
   Intel Rapid Storage Technology

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [17.11.0.1000.1]
   13,57 MB
   2021/10/20
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   (Note) Win10 ver.2004 supported.
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.9.0.1007]
   3,61 MB
   2020/06/16
   Intel Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.9.0.1007]
   5,75 MB
   2020/06/16
   Intel Optane memory
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.8.0.1065]
   72,63 MB
   2020/05/11
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   3,87 MB
   2019/05/29
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   19,79 MB
   2019/05/29
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.6.1027]
   3,87 MB
   2019/03/27
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.6.1027]
   20,16 MB
   2019/03/27
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Graphic Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [27.20.100.9805]
   525,44 MB
   2021/10/13
   Intel Graphic Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [27.20.100.8280]
   215,87 MB
   2020/06/17
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [26.20.100.7323]
   204,24 MB
   2019/10/31
   Intel VGA Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [26.20.100.6911]
   202,16 MB
   2019/06/28
   Intel VGA Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [25.20.100.6617]
   332,72 MB
   2019/04/30
 • BIOS(+6)
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Intel ME Critical FW Update Utility


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.1218.1
   185,04 MB
   2017/12/21
   BIOS Setup (Intel 300 series)
   (Note) Support Intel 300 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B17.0621.1
   7,37 MB
   2017/09/27
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support Intel 100/200/X299 series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B16.1102.1
   21,86 MB
   2016/11/02
 • Support List
 • Support List(+5)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,03 MB
   2019/03/28
   M.2 Support List
   0,24 MB
   2021/09/22
   SSD Support List
   0,22 MB
   2021/09/15
   QVL Support List
   0,15 MB
   2020/07/06
   PCI Express Support List
   SSD Support List
   0,05 MB
   2016/08/31
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Bồ Đào Nha
   6,73 MB
   2019/11/24
   Quick Installation Guide
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   11,29 MB
   2019/03/25
   Tiếng Anh
   1001
   10,41 MB
   2019/03/25
CPU hỗ trợ