X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. AMD Athlon™64FX/ Athlon™64 socket 939 platform
  2. Integrated high performance X300 Graphics Engine
  3. Supports New Generation PCI-ExpressX16 Graphics interface
  4. Supports Dual Channel DDR400 memory architecture
  5. Integrated Serial-ATA interface with RAID 0,1 function
  6. Integrated Gigabit LAN Ethernet controller
  7. Integrated high definition 8 channel Audio