X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. AMD Athlon™64 X2/ 64 FX/ 64 socket 939 platform
  2. Supports Dual Channel DDR400 memory architecture
  3. Supports New Generation PCI-ExpressX16 Graphics interface
  4. Supports NVIDIA SATA II and RAID for advanced storage application
  5. Supports Dual Gigabit LAN
  6. Enhances network security with NVIDIA ActiveArmor™ powered Firewall
  7. Integrated T.I. IEEE 1394b FireWire interface