X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   441,85 MB
   2015/08/25
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [R3.75]
   315,12 MB
   2013/10/21
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [R2.70]
   109,88 MB
   2012/10/04
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 10 64bit
   [11.0.0.1158]
   21,02 MB
   2015/09/17
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.1.8]
   2,67 MB
   2015/07/07
   Intel INF installation

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.4.0.1027]
   1,24 MB
   2013/11/26
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.5.15.1730]
   57,28 MB
   2013/11/26
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Atheros LAN driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.1.0.21]
   2,90 MB
   2013/11/26
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Marvell Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [1.2.0.1047]
   0,41 MB
   2015/08/11
   Marvell SATA Controller Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [1.0.0.1071]
   1,33 MB
   2015/08/11
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [12.8.0.1016]
   0,43 MB
   2013/11/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [12.8.0.1016]
   0,40 MB
   2013/11/26
   Intel® Rapid Storage Technology


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [12.8.0.1016]
   14,04 MB
   2013/11/26
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1.2.0.1035]
   0,45 MB
   2013/10/18
   Marvell SATA Controller Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1.0.0.1062]
   1,31 MB
   2013/10/18
   Marvell Storage Utility

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [4.1.0.2022]
   41,48 MB
   2013/10/18
   Hot fix
   (Note) After installed IRST driver, please install Hot fix.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.0.0.1]
   2,68 MB
   2012/11/26
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.0.1020]
   0,42 MB
   2012/10/04
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [1.2.0.1020]
   0,44 MB
   2012/10/04
   Marvell Storage Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.1.0.2013]
   42,35 MB
   2012/10/03
   Marvell SATA Controller Driver


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.0.1020]
   1,28 MB
   2012/10/03
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 64bit
   [11.1.0.1006]
   0,39 MB
   2012/05/30
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 32bit
   [11.1.0.1006]
   0,37 MB
   2012/05/30
   Intel® Rapid Storage Technology


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [11.1.0.1006]
   10,62 MB
   2012/05/30
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA USB 3.0 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6.1.7600.2108]
   15,22 MB
   2013/03/06
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   FA
   2,87 MB
   2014/02/14
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9,19 MB
   2014/11/25
   @BIOS (Intel 6/7 series)
   (Note) Support Intel 6/7 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0902.1
   5,17 MB
   2013/09/02
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1.01.121029
   13,38 MB
   2012/11/23
   Easy Tune6 (Intel)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1122.1
   42,59 MB
   2012/11/22
   USB Blocker
   (Note) Support Intel H61/B75/Z77/H77 series and AMD FM2/FM1/900 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0921.1
   9,18 MB
   2012/09/25
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,04 MB
   2012/01/13
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   3001
   11,53 MB
   2014/02/26
   Tiếng Anh
   3001
   10,81 MB
   2014/02/26
   Tiếng Trung Quốc
   3001
   11,75 MB
   2014/02/26
CPU hỗ trợ
FAQ