X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [6.0.9225.1]
   35,58 MB
   2021/10/05
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.8945.1]
   17,19 MB
   2020/05/08
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [8454_PG466]
   116,70 MB
   2018/11/28
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [3.10.22.706]
   50,33 MB
   2021/11/25
   AMD APU Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [21.30.14]
   587,84 MB
   2021/10/13
   AMD APU Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [20.45.36.210209a]
   421,11 MB
   2021/04/07
   AMD Chipset Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [2.07.21.306]
   50,35 MB
   2020/08/11
   AMD APU Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [20.10.26]
   387,36 MB
   2020/08/11
   AMD Chipset Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [17.40.RC30]
   605,52 MB
   2019/02/22
   AMD APU Graphics Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [18.9.1]
   429,88 MB
   2018/09/28
   AMD Chipset Driver (include chipset \ USB driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [18.10.0813]
   64,67 MB
   2018/09/21
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.038.1118.2019]
   4,87 MB
   2020/05/12
   Realtek 8118 Gaming LAN bandwidth Control Utility

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [3.3.0905.2017]
   9,57 MB
   2018/11/02
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD RAID Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [9.3.0.158]
   3,13 MB
   2020/05/28
   AMD RAID Utility
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [9.3.0.158]
   82,56 MB
   2020/05/28
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F3d
   10,62 MB
   2021/12/10
   • Major vulnerabilities updates, customers are strongly encouraged to update to this release at the earliest.
   Credits to "Assaf Carlsbad and Itai Liba from SentinelOne"
   • Introduce capsule BIOS support starting this version.
   1. Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.5 for Ryzen 4000 G-Series APU support
   2. Change default status of AMD PSP fTPM to Enabled for addressing basic Windows 11 requirements (https://support.microsoft.com/windows/1fd5a332-360d-4f46-a1e7-ae6b0c90645c)
   Note: NO Bristol Ridge processors support.
   F2a
   10,21 MB
   2020/07/02
   1. Update AMD AGESA ComboV1 1.0.0.6 for 3rd Gen AMD Ryzen XT series processors
   2. Fix AMD security vulnerabilities for SMM Callout Privilege Escalation
   F1
   10,18 MB
   2020/06/04
   1. First release
   2. AMD AGESA 1.0.0.4 B
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   APP Center
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B22.0120.1
   22,39 MB
   2022/01/20
   @BIOS
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1203.1
   13,68 MB
   2022/01/12
   Easy Tune
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1223.1
   10,03 MB
   2022/01/12
   Fast Boot
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1214.1
   7,83 MB
   2022/01/12
   System Information Viewer
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1124.1
   41,56 MB
   2022/01/12
   Smart Backup
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.0326.1
   23,00 MB
   2021/11/02
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 and AMD 500 / AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B20.0717.1
   12,13 MB
   2021/11/02
   Game Boost
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B18.0730.1
   8,52 MB
   2021/10/14
   Norton® Internet Security (OEM version)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   22.9.2.3
   235,84 MB
   2019/07/02
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support AMD series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B17.1023.1
   28,45 MB
   2017/10/31
   Xsplit
   (Note) Support Intel 200 / 300 / X299 & AMD X399 / AM4 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   3.1.1709.1531
   118,46 MB
   2017/10/24
   3TB+Unlock

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B12.1102.1
   6,43 MB
   2017/02/20
 • Support List
 • Support List(+6)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,19 MB
   2020/09/10
   For AMD Bristol Ridge APU
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,20 MB
   2020/09/10
   For AMD Pinnacle Ridge CPU
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,21 MB
   2020/09/10
   For AMD Raven Ridge APU
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,18 MB
   2020/09/10
   For AMD Summit Ridge CPU
   M.2 Support List
   0,24 MB
   2021/10/25
   SSD Support List
   0,25 MB
   2021/09/15
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+5)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   9,93 MB
   2020/07/07
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   11,63 MB
   2020/07/01
   Tiếng Anh
   1001
   10,92 MB
   2020/07/01
   Tiếng Ả Rập, Bulgarian, Croatian, Séc, Tiếng Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hebrew, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Tư, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romanian, Nga, Tiếng Trung Quốc, Serbian, Tây Ban Nha, Thái, Trung Quốc truyền thống, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam
   103
   9,03 MB
   2019/11/25
   Multilingual Installation Guide
   Bồ Đào Nha
   6,73 MB
   2019/11/24
   Quick Installation Guide
CPU hỗ trợ