X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [6.0.9225.1]
   35,58 MB
   2021/10/05
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.9126.1]
   17,62 MB
   2021/03/19
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [3.10.22.706]
   50,33 MB
   2021/11/25
   AMD APU Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [21.30.14]
   587,84 MB
   2021/10/13
   AMD APU Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [20.45.36]
   421,11 MB
   2021/06/09
   AMD Chipset Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [2.15.07.2229]
   50,19 MB
   2021/04/13
   AMD APU Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [20.45.36.210209a]
   421,11 MB
   2021/04/07
   AMD APU Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [20.10.44]
   387,50 MB
   2020/12/11
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.048.0315.2021]
   4,88 MB
   2021/06/09
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.050.0511.2021]
   4,89 MB
   2021/05/24
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.046.1231.2020]
   4,75 MB
   2021/01/12
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD RAID Utility

   OS: Windows 11 64bit
   [9.3.0.296]
   129,94 MB
   2021/12/17
   AMD RAID Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 11 64bit
   [9.3.0.296]
   2,03 MB
   2021/12/17
   AMD RAID Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [9.3.0.221]
   1,32 MB
   2021/06/09
   AMD RAID Utility
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [9.3.0.158]
   82,56 MB
   2020/05/28
  • WLAN+BT
   WLAN+BT
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek BT driver
   (Note) For rev. 1.2

   OS: Windows 10 64bit
   [1.8.1030.200908]
   15,33 MB
   2021/02/25
   Realtek WI-FI driver
   (Note) For rev. 1.2

   OS: Windows 10 64bit
   [2024.0.10.127]
   14,76 MB
   2021/02/25
   Intel Bluetooth Driver
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [22.20.0.3]
   6,92 MB
   2021/01/28
 • BIOS(+10)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F14
   19,03 MB
   2022/01/13
   • Major vulnerabilities updates, customers are strongly encouraged to update to this release at the earliest.
   Credits to "Assaf Carlsbad and Itai Liba from SentinelOne"
   • Introduce capsule BIOS support starting this version.
   1. Checksum : AB12
   2. Update AGESA ComboV2 1.2.0.5
   3. Change default status of AMD PSP fTPM to Enabled for addressing basic Windows 11 requirements (https://support.microsoft.com/windows/1fd5a332-360d-4f46-a1e7-ae6b0c90645c)
   F13
   19,12 MB
   2021/07/13
   1. Checksum : 169C
   2. Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.3 B for Ryzen 5000 G-Series processors support
   F13j
   19,09 MB
   2021/04/23
   1. Checksum : 9998
   2. Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.2
   3. Fix USB 2.0 devices stability and compatibility
   F13h
   19,03 MB
   2021/03/25
   1. Checksum : CA38
   2. Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.1 A
   3. Fix USB 2.0 devices stability and compatibility
   F12
   18,76 MB
   2021/01/18
   1. Update AMD AGESA ComboV2 1.1.0.0 D
   2. Performance optimized on Ryzen 5000 series processors
   3. Add Re-size bar option for AMD Smart Access Memory support
   4. Improve connection stability for USB 2.0 ports of USB hub
   5. Improve system stability
   F10
   18,81 MB
   2020/09/18
   1. Update AMD AGESA ComboV2 1.0.8.1 for AMD Ryzen 5000 processors support
   F4
   16,91 MB
   2020/08/20
   1. Improve memory compatibility
   F3
   16,91 MB
   2020/07/31
   1. Improve PCIe device compatibility
   F2
   16,96 MB
   2020/07/10
   1. Update AMD AGESA ComboV2 1.0.0.2 for 3rd Gen AMD Ryzen XT series processors and New Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics processors support
   2. Fix AMD security vulnerabilities for SMM Callout Privilege Escalation
   F1
   16,85 MB
   2020/05/15
   1. First Release
   2. AGESA 1.0.0.1
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   RGB Fusion

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 32bit
   B21.1210.1
   118,17 MB
   2022/01/12
   APP Center
   (Note) Support AMD 500 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.1102.1
   45,20 MB
   2021/11/05
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2
   (Note) Support Intel 500/400 and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B19.1119.1
   12,17 MB
   2021/09/29
   @BIOS
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0414.1
   13,61 MB
   2021/06/16
   Easy Tune
   (Note) Support AMD TRX40/AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0414.1
   12,49 MB
   2021/06/16
   Fast Boot
   (Note) Support AMD 500 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0504.1
   8,65 MB
   2021/06/16
   System Information Viewer
   (Note) Support AMD 500 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0504.1
   40,53 MB
   2021/06/16
   Smart Backup
   (Note) Support AMD 500 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0326.1
   49,56 MB
   2021/06/16
   Realtek Gaming LAN bandwidth Control Utility
   (Note) Support AMD 500 series motherboards (support may vary by model).

   OS: Windows 10 64bit
   4.10.3001.1
   73,60 MB
   2020/05/29
   Game Boost
   (Note) Support Intel 500/400/300/X299 and AMD TRX40/AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0730.1
   8,52 MB
   2018/10/04
 • Support List
 • Support List(+6)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,22 MB
   2021/09/14
   For AMD Matisse CPU
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,27 MB
   2021/09/14
   For AMD Vermeer CPU
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,37 MB
   2021/09/08
   For AMD Cezanne APU
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,31 MB
   2020/10/06
   For AMD Renoir APU
   M.2 Support List
   0,24 MB
   2021/10/25
   SSD Support List
   0,25 MB
   2021/09/15
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+7)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1201
   14,11 MB
   2021/03/29
   Tiếng Anh
   1201
   13,49 MB
   2021/03/29
   Nhật Bản
   1201
   13,92 MB
   2021/03/29
   Hàn Quốc
   1201
   13,65 MB
   2021/03/29
   Tiếng Trung Quốc
   1201
   14,12 MB
   2021/03/29
   Tiếng Ả Rập, Bulgarian, Croatian, Séc, Tiếng Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hebrew, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Tư, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romanian, Nga, Tiếng Trung Quốc, Serbian, Tây Ban Nha, Thái, Trung Quốc truyền thống, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam
   103
   9,03 MB
   2019/11/25
   Multilingual Installation Guide
   Bồ Đào Nha
   6,73 MB
   2019/11/24
   Quick Installation Guide
CPU hỗ trợ