X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • ''Top 5 M/B''

  More
  DOSV Magazine 2002/09
 • ''Labs Winner Award''

  More
  PC Authority 2002/08
 • ''top 5 M/B ranking''

  More
  Nikkei Win PC 2002/08
 • ''Best Value Award'' & ''Best Performance''

  More
  Hardware Zone 2002/08

 • ''BEST FOR VALUE'' award

  More
  Windows Middle East magazine 2002/07
 • ''Best Choice''

  More
  HowPC 2002/07
 • ''Editor's Recommendation''

  More
  PC 2000 2002/06
 • ''Editor's Recommendation''

  More
  PC DIY 2002/06