X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   441,85 MB
   2015/08/25
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [R3.75]
   315,12 MB
   2013/10/21
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [R2.70]
   109,88 MB
   2012/07/25
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 10 64bit
   [11.0.0.1158]
   91,81 MB
   2015/09/17
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.1.8]
   2,67 MB
   2015/07/07
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.5.15.1730]
   68,43 MB
   2013/11/26
   Intel INF installation

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.4.0.1027]
   1,24 MB
   2013/11/26
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Atheros LAN driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.1.0.21]
   2,90 MB
   2013/11/26
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® Rapid Storage Technology


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [12.8.0.1016]
   14,04 MB
   2013/11/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [12.8.0.1016]
   0,43 MB
   2013/11/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [12.8.0.1016]
   0,40 MB
   2013/11/26
   Hot fix
   (Note) After installed IRST driver, please install Hot fix.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.0.0.1]
   2,68 MB
   2012/11/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 64bit
   [11.1.0.1006]
   0,39 MB
   2012/05/30
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 32bit
   [11.1.0.1006]
   0,37 MB
   2012/05/30
   Intel® Rapid Storage Technology


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [11.1.0.1006]
   10,62 MB
   2012/05/30
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.0.5.235]
   9,11 MB
   2012/07/12
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver (for Ivy Bridge CPU)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.33.8.3345]
   72,50 MB
   2013/11/26
   Intel VGA Driver (for Ivy Bridge CPU)

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.33.8.3345]
   40,95 MB
   2013/11/26
   Intel VGA Driver (for Sandy Bridge CPU)

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.28.20.3347]
   72,37 MB
   2013/11/25
   Intel VGA Driver (for Sandy Bridge CPU)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.28.20.3347]
   88,68 MB
   2013/11/25
   Intel VGA Driver

   OS: Windows XP 64bit
   [6.14.10.5406]
   17,08 MB
   2012/05/30
   Intel VGA Driver

   OS: Windows XP 32bit
   [6.14.10.5406]
   13,29 MB
   2012/05/30
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F9
   4,47 MB
   2013/11/04
   1. Enhanced SATA compatibility
   F8
   4,44 MB
   2013/04/18
   1. Update ME Firmware
   F7
   4,31 MB
   2012/08/20
   1. Update ME Firmware
   2. Support multi-language
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9,19 MB
   2014/11/25
   @BIOS (Intel 6/7 series)
   (Note) Support Intel 6/7 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0902.1
   5,17 MB
   2013/09/02
   Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)
   (Note) Support Intel B75/Q77 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   2.0.31.7101
   61,33 MB
   2013/04/16
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1.01.121029
   13,38 MB
   2012/11/23
   Easy Tune6 (Intel)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1122.1
   42,59 MB
   2012/11/22
   EZ Setup (Intel 7 series)
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1121.1
   49,74 MB
   2012/11/21
   USB Blocker
   (Note) Support Intel H61/B75/Z77/H77 series and AMD FM2/FM1/900 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0921.1
   9,18 MB
   2012/09/25
   DMI Viewer
   (Note) Support Intel 6/7 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0314.1
   3,43 MB
   2012/09/18
   Intel® Smart Connect Technology
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)
   (Note) Support Intel
   GA-H61MA-D2V (rev. 2.0/2.1)
   GA-H61MA-D3V (rev. 2.0/2.1)
   GA-H61M-S2PV (rev. 2.0/2.1/2.2)
   GA-H61M-DS2 (rev. 2.0/2.1/2.2/3.0)
   GA-H61M-S2P (rev. 2.0/2.1/3.0)
   GA-P61A-D3 (rev. 2.0)
   GA-H61M-DS2V (rev. 2.0/2.1)
   GA-H61M-DS2H (rev. 2.0/2.1)
   GA-H61M-S1 (rev. 2.0/2.1/2.2)
   GA-H61-S3 (rev. 2.0)
   GA-P61-S3 (rev. 2.0)
   GA-H61M-HD2 (rev. 1.0)
   GA-H61M-S2PH (rev. 1.0)
   GA-H61M-DS2 DVI (rev. 1.0)
   GA-H61M-DS2 HDMI (rev. 1.0) motherboards.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   3.0.41.1571
   16,25 MB
   2012/09/03
   GIGABYTE TweakLauncher
   GIGABYTE TweakLauncher
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0426.1
   5,69 MB
   2012/04/26
   LAN Optimizer (Atheros - Intel 7 series)
   (Note) Support Intel 7 series motherboards with Atheros LAN chip


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.0.0.32
   4,20 MB
   2012/03/29
   Intel® Rapid Start Technology
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.0.0.1022
   1,47 MB
   2012/03/29
   Disk Mode Switch
   (Note) Support GIGABYTE Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.1.0.1
   0,95 MB
   2012/03/13
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,04 MB
   2012/04/03
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+12)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Trung Quốc
   1201
   30,51 MB
   2014/01/21
   Nhật Bản
   1201
   29,73 MB
   2014/01/21
   Tiếng Anh
   1201
   29,54 MB
   2014/01/21
   Trung Quốc truyền thống
   1201
   30,54 MB
   2014/01/21
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Tiếng Trung Quốc
   1101
   30,44 MB
   2012/07/31
   Nhật Bản
   1101
   29,71 MB
   2012/07/31
   Trung Quốc truyền thống
   1101
   30,35 MB
   2012/07/31
   Tiếng Anh
   1101
   28,94 MB
   2012/07/31
   Tiếng Anh
   1,91 MB
   2012/03/01
   Intel Rapid Start/Intel Smart Connect/Intel Smart Response manual (support may vary by model)

   Trung Quốc truyền thống
   2,10 MB
   2012/03/01
   Intel Rapid Start/Intel Smart Connect/Intel Smart Response manual (support may vary by model)

 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ