X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   441,85 MB
   2015/08/25
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [PG390]
   142,94 MB
   2014/06/10
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 10 64bit
   [15.20.1060]
   804,72 MB
   2015/07/28
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [14.502.1013]
   809,82 MB
   2015/04/14
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 8.1 32bit
   [14.100.0.0]
   233,97 MB
   2015/04/14
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)
   Note: Only for FM2 Trinity APU.

   OS: Windows XP 32bit
   [9.0.300.3001]
   427,05 MB
   2014/11/25
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [14.100.0.0]
   675,11 MB
   2014/06/10
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.001.0505.2015]
   9,36 MB
   2015/07/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.029]
   3,62 MB
   2014/06/10
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.082]
   3,66 MB
   2014/06/10
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.824]
   3,32 MB
   2014/06/10
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [6.1.3.35]
   0,58 MB
   2014/06/10
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [6.1.3.35]
   0,58 MB
   2014/06/10
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1.3.1.220]
   0,28 MB
   2014/06/10
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6.1.3.35]
   0,58 MB
   2014/06/10
   AMD RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 32bit
   [6.1.3.35]
   0,39 MB
   2014/06/10
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.3.1.154]
   0,28 MB
   2013/10/18
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.349]
   0,34 MB
   2013/10/18
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F3e
   3,33 MB
   2015/05/07
   1. Beta BIOS
   2. Update APU AGESA code for Godavari support
   F2
   3,41 MB
   2014/07/21
   1. Update Realtek LAN version
   F1
   3,40 MB
   2014/04/11
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/11/25
   @BIOS (AMD)
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.0926.1
   5,17 MB
   2014/11/25
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9,19 MB
   2014/11/25
   Easy Tune6 (AMD)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/FS1b series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.1020.1
   52,60 MB
   2014/11/25
   Face Wizard


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B14.0930.1
   4,30 MB
   2014/09/30
   LAN Optimizer (Realtek)
   (Note) Support Intel 9/8/7/6 series and AMD FM2+/FM2/AM1/9 series motherboards with Realtek LAN chip.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.0.2.5
   3,95 MB
   2014/07/16
   Smart Recovery2
   (Note) Support AMD FM1/FM2/FM2+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   B14.0107.1
   26,75 MB
   2014/02/13
   Smart Recovery2
   (Note) Support AMD FM1/FM2/FM2+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   B14.0107.1
   22,84 MB
   2014/02/13
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel 7/6 series, X79 chipset and AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1028.1
   5,30 MB
   2013/11/28
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,06 MB
   2014/04/25
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   3001
   11,22 MB
   2014/05/23
   Tiếng Trung Quốc
   3001
   14,66 MB
   2014/04/25
CPU hỗ trợ
FAQ