X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [5.10.0.6662]
   118,29 MB
   2012/10/25
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   [9.1.2.1007]
   1,19 MB
   2010/04/29
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   3,67 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   3,32 MB
   2015/04/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.1]
   4,10 MB
   2012/08/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE SATA2 Driver


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.17.59.0]
   3,34 MB
   2010/11/17
   GIGABYTE SATA2 Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 64bit
   [1.17.59.0]
   0,20 MB
   2010/11/17
   GIGABYTE SATA2 Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 32bit
   [1.17.59.0]
   0,19 MB
   2010/11/17
 • BIOS(+2)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F2
   0,71 MB
   2010/06/23
   1. Improve Intel Turbo Boost compatibility
   F1
   0,71 MB
   2010/06/11
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Smart Recovery2
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/P55/H55/X58 series and AMD 9 series MB(support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1104.1
   47,31 MB
   2014/01/17
   AutoGreen
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 and AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1220.1
   6,06 MB
   2013/01/09
   Easy Tune6 (Intel)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1122.1
   42,59 MB
   2012/11/22
   Smart6
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 series MB.
   (Note) Whether SMART QuickBoost is supported depends on the motherboard model.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.1124.1
   53,57 MB
   2011/11/24
   Dynamic Energy Saver™ 2
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/X58/P55/H55/H57 series MB.
   (Note) Please remove your current Dynamic Energy Saver Advanced Utility before install this.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0916.1
   14,51 MB
   2011/10/25
   @BIOS
   (Note) Support Intel 5 series & earlier MB(support may vary by model)
   (Note) Support AMD 800/700 series & earlier MB(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B11.1004.1
   5,10 MB
   2011/10/04
   Cloud OC
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/P55/H55/H57/X58/P45/P43/G45/G43/G41 and AMD 900/800series MB(support may vary by model).
   (Note) Only support Smart Phone


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0815.1
   3,07 MB
   2011/08/16
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel X58/P55/H55/H57/P45/P43/G41 series (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0110.1
   1,61 MB
   2011/01/10
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,03 MB
   2010/07/09
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+13)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Ba Lan
   1301
   12,38 MB
   2010/07/22
   Nga
   1301
   12,40 MB
   2010/07/16
   Thổ Nhĩ Kỳ
   1301
   12,46 MB
   2010/07/16
   Đức
   1301
   12,43 MB
   2010/07/08
   Tây Ban Nha
   1301
   12,43 MB
   2010/07/08
   Pháp
   1301
   12,43 MB
   2010/07/08
   Ý
   1301
   12,43 MB
   2010/07/08
   Bồ Đào Nha
   1301
   12,43 MB
   2010/07/08
   Trung Quốc truyền thống
   1301
   14,30 MB
   2010/07/05
   Tiếng Anh
   1301
   13,25 MB
   2010/07/05
   Tiếng Trung Quốc
   1302
   20,32 MB
   2010/07/05
 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ