X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • Master Builder winner award

  APC 2013/07
 • Bronze Award

  More
  PCTUNING 2013/03
 • A List

  PC Authority 2013/01
 • Smart Buy

  More
  Extrahardware 2012/09

 • Recommended

  More
  THG 2012/09
 • Power Award

  More
  IN4 2012/08
 • Silver Award

  BuyComs 2012/08
 • Recommended Product

  More
  Hispazone 2012/08

 • optimal price/opportunity

  More
  easycom 2012/07
 • 2012 approved

  More
  Tom's hardware 2012/07
 • Recommended Award

  More
  Overclockear 2012/07
 • Gold Award

  Team Hardware Venezuela 2012/07

 • Silver Award

  More
  Technics3D 2012/07
 • Best Buy July 2012

  Digit 2012/07
 • Hot Award

  Atomic 2012/07
 • Top 5 Award

  PC Magazine 2012/07

 • Good Product Award 2011

  Benchmark.PL 2012/06
 • Very Good Award

  Chip 2012/06
 • Recommended 2012

  Computer Press 2012/06
 • Editor's Choice

  Chip 2012/06

 • Editor's Choice

  More
  Chip 2012/05
 • Good Performance

  More
  Vmodtech 2012/05
 • value good award

  More
  Vmodtech 2012/05
 • Very Good Award

  More
  Tweakers.net 2012/05

 • Best Buy

  BUG 2012/05
 • RECOMMENDATION award

  More
  PC Lab 2012/04
 • Bronze Award

  More
  Hardware.info 2012/04