X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [6.0.9235.1]
   17,82 MB
   2021/11/02
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [10.1.18836.8283]
   4,04 MB
   2022/05/16
   Intel HID Event Filter

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2.2.1.386]
   0,79 MB
   2021/11/05
   Intel Management Engine Firmware

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2124.100.0.1096]
   247,92 MB
   2021/11/05
   Intel Serial I/O driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [30.100.2131.26]
   1,79 MB
   2021/11/02
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 11 64bit
   [1168.007.0318.2022]
   4,84 MB
   2022/04/01
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.056.0119.2022]
   5,02 MB
   2022/03/08
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.050.0511.2021]
   5,01 MB
   2022/02/17
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Rapid Storage Technology

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [19.0.0.1067]
   2,91 MB
   2021/11/02
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [19.0.0.1067]
   5,55 MB
   2021/11/01
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Graphic Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [30.0.101.1002]
   370,95 MB
   2021/11/04
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F4a
   9,50 MB
   2022/03/28
   1. Checksum : B836
   2. Include Intel® Core™ i9-12900KS Processor support
   F3
   9,28 MB
   2022/01/20
   1. Checksum: F941
   2. Fixed legacy VGA compatibility issues
   3. Fix Non-K CPU performance issue
   4. Optimization for improved VRM and processor overclocking thermal performance (CPU load line adjustments)
   5. Improve DDR4 XMP 3200~3600MHz compatibility
   6. Add Legacy Game Compatibility Mode option
   F1
   9,22 MB
   2021/11/19
   1. Checksum : 6256
   2. First Launch Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   APP Center
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B22.0310.1
   45,36 MB
   2022/05/05
   Realtek Gaming LAN bandwidth Control Utility
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 series and AMD 500 series motherboards (support may vary by model).

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   6.12.3101.2
   77,76 MB
   2022/05/05
   RGB Fusion
   Release Note :
   1. Improve Patriot Viper M.2 SSD compatibility

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B22.0414.1
   119,11 MB
   2022/04/14
   @BIOS
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1203.1
   13,68 MB
   2022/01/12
   Easy Tune
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1223.1
   10,03 MB
   2022/01/12
   Fast Boot
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1214.1
   7,83 MB
   2022/01/12
   System Information Viewer
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1124.1
   41,56 MB
   2022/01/12
   GIGABYTE DRM Fix Tool

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   V1.1
   0,13 MB
   2021/11/23
   Smart Backup
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.0326.1
   23,00 MB
   2021/11/02
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 and AMD 500 / AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B19.1119.1
   12,13 MB
   2021/11/02
   Game Boost
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B18.0730.1
   8,52 MB
   2021/10/14
 • Support List
 • Support List(+2)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   M.2 Support List
   0,23 MB
   2021/11/05
   SSD Support List
   0,22 MB
   2021/11/05
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+17)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   3,42 MB
   2022/05/11
   Unique Features Introduction
   Tiếng Anh
   2,81 MB
   2022/05/11
   Unique Features Introduction
   Tiếng Trung Quốc
   3,22 MB
   2022/05/11
   Unique Features Introduction
   Nhật Bản
   2,90 MB
   2022/05/11
   Unique Features Introduction
   Nhật Bản
   2,84 MB
   2022/03/10
   BIOS Setup Guide
   Nhật Bản
   1001
   14,89 MB
   2022/03/07
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   15,11 MB
   2022/01/14
   Tiếng Anh
   1001
   14,48 MB
   2022/01/14
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   15,07 MB
   2022/01/14
   Tiếng Anh
   1,70 MB
   2021/11/03
   RAID Setup Guide
   Trung Quốc truyền thống
   3,16 MB
   2021/11/03
   BIOS Setup Guide
   Tiếng Anh
   2,74 MB
   2021/11/03
   BIOS Setup Guide
   Tiếng Trung Quốc
   2,97 MB
   2021/11/03
   BIOS Setup Guide
   Trung Quốc truyền thống
   1,90 MB
   2021/11/03
   RAID Setup Guide
   Nhật Bản
   1,76 MB
   2021/11/03
   RAID Setup Guide
   Tiếng Trung Quốc
   1,47 MB
   2021/11/03
   RAID Setup Guide
   Tiếng Anh
   8,20 MB
   2021/11/01
   Multilingual Installation Guide
CPU hỗ trợ
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ