X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
 • دانلودها
 • دفترچه
 • لیست پشتیبانی
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
  • Audio
   Audio
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip ‏(Including Microsoft UAA Driver in English edition)‏

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [5‎.10.0.6307]
   1‎04/11 MB
   1‎391/01/01
   Microsoft UAA ‏(Universal Audio Architecture)‏ Bus driver ‏(Full Multi-language version )‏

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5‎.10.0.5010]
   2‎9/87 MB
   1‎385/07/11
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9‎.1.1.1025]
   1‎/18 MB
   1‎389/05/08
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7‎.088.0617.2014]
   3‎/67 MB
   1‎394/01/27
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5‎.826.0605.2014]
   3‎/32 MB
   1‎394/01/27
   Realtek LAN Driver

   سیستم عامل: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6‎.250.0908.2011]
   3‎/46 MB
   1‎390/09/30
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.0.0.2]
   3‎/74 MB
   1‎388/11/15
  • SATA RAID/AHCI
   SATA RAID/AHCI
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   SATA2 Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.17.63.1]
   3‎/34 MB
   1‎391/01/01
   SATA2 Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 32bit
   [1‎.17.63.1]
   0‎/19 MB
   1‎391/01/01
   SATA2 Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 64bit
   [1‎.17.63.1]
   0‎/20 MB
   1‎391/01/01
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows XP 32bit
   [6‎.14.10.5260]
   7‎/75 MB
   1‎389/05/08
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit
   [6‎.14.10.5260]
   9‎/75 MB
   1‎389/05/08
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows 7 32bit
   [8‎.14.10.2117]
   1‎4/57 MB
   1‎389/05/08
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows 7 64bit
   [8‎.14.10.2117]
   1‎2/06 MB
   1‎389/05/08
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows Vista 32bit
   [7‎.14.10.2124]
   1‎4/46 MB
   1‎389/05/08
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows Vista 64bit
   [7‎.14.10.2124]
   1‎1/87 MB
   1‎389/05/08
 • BIOS‏(+1)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   FA
   0‎/37 MB
   1‎392/07/12
   1. First Release
 • لیست پشتیبانی
 • لیست پشتیبانی‏(+1)‏
  • نام فایل
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   لیست پشتیبانی حافظه
   0‎/03 MB
   1‎389/06/11
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+2)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   Traditional Chinese
   1‎502
   7‎/31 MB
   1‎393/03/02
   English
   1‎502
   6‎/64 MB
   1‎393/03/02