• دانلودها
 • پردازنده های پشتیبانی شده
 • دفترچه
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
  • ATA
   ATA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   SiS IDE

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 2000
   [2‎.04a]
   2‎/63 MB
   1‎383/03/15
  • Audio
   Audio
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek AC97 Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [5‎.10.00.6160]
   2‎0/25 MB
   1‎385/09/28
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   SiS AGP

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit
   [Beta:1.21]
   2‎/33 MB
   1‎384/10/28
   SiS AGP

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [1‎.17e]
   2‎/59 MB
   1‎383/03/08
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   SiS 651 /661FX /650 /650GX /650GL

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit
   [Beta:3.70]
   1‎2/65 MB
   1‎384/10/28
   SiS 651 /661FX /650 /650GX /650GL

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 2000
   [3‎.61a]
   1‎1/84 MB
   1‎384/02/21
   SiS 650

   سیستم عامل: Windows NT
   [4‎.13.01.2030]
   0‎/12 MB
   1‎381/04/18
 • BIOS‏(+2)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F12
   0‎/41 MB
   1‎383/01/25
   1. Update code
   2. Only for PCB 1.X / 2.X / 3.X
   F11
   0‎/40 MB
   1‎382/09/03
   1. Update CPU micro code
   2. Only for PCB 1.X / 2.X / 3.X
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+4)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   Arabic, English, Indonesian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Thai, Traditional Chinese, Vietnamese
   1‎2/15 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
   Czech, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
   1‎8/60 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
   Traditional Chinese
   3‎201
   5‎/36 MB
   1‎384/03/02
   English
   3‎201
   5‎/13 MB
   1‎384/03/02
پردازنده های پشتیبانی شده
پرسش و پاسخ