X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
 
  1. 3 PCI, 1 ISA(optional), 2 DIMM
  2. AMR, Integrated VGA,H/W Sound (Y744)