X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
 • دانلودها
 • پردازنده های پشتیبانی شده
 • دفترچه
 • لیست پشتیبانی
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
ابزار سیستم عامل:
All
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel Serial I/O driver

   سیستم عامل: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [3‎0.100.2132.2]
   2‎/18 MB
   1‎400/07/26
   Intel Management Engine Firmware

   سیستم عامل: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [1‎4.1.60.1790]
   3‎31/01 MB
   1‎400/07/23
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [1‎0.1.18836.8283]
   4‎/04 MB
   1‎400/07/14
   Intel Serial I/O driver

   سیستم عامل: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [3‎0.100.2132.2]
   2‎/65 MB
   1‎400/07/14
   Intel Serial I/O driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [3‎0.100.1947.3]
   1‎/58 MB
   1‎399/02/19
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎0.1.18295.8201]
   2‎/63 MB
   1‎399/02/19
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel LAN driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [2‎5.0]
   1‎10/15 MB
   1‎399/06/26
  • SATA RAID/AHCI
   SATA RAID/AHCI
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel Rapid Storage Technology
   ‏(Note)‏ Win10 20H2 supported.

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎8.31.6.1039]
   8‎/63 MB
   1‎400/01/23
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel Graphic Driver

   سیستم عامل: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2‎7.20.100.9805]
   5‎25/44 MB
   1‎400/07/21
   Intel Graphic Driver
   ‏(Note)‏ Win10 20H2 supported.

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [2‎7.20.100.9316]
   2‎41/48 MB
   1‎399/12/29
   Intel Graphic Driver
   ‏(Note)‏ Win10 20H2 supported.

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [2‎7.20.100.9127]
   2‎34/83 MB
   1‎399/11/03
 • BIOS‏(+1)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F1
   7‎/92 MB
   1‎399/04/16
   1. First Release
  • توضیحات
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   @BIOS
   B20.0406.1
   1‎3/66 MB
   1‎399/06/26
 • لیست پشتیبانی
 • لیست پشتیبانی‏(+4)‏
  • نام فایل
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   لیست پشتیبانی حافظه
   0‎/15 MB
   1‎399/04/10
   M.2 Support List
   0‎/24 MB
   1‎400/06/31
   لیست پشتیبانی SSD
   0‎/22 MB
   1‎400/06/24
   M.2 Support List
   0‎/17 MB
   1‎399/03/07
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+4)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   Traditional Chinese
   1‎001
   1‎1/80 MB
   1‎399/12/15
   English
   1‎001
   1‎0/99 MB
   1‎399/12/15
   Simplified Chinese
   1‎001
   1‎1/82 MB
   1‎399/12/15
   English
   1‎/58 MB
   1‎399/05/10
   Datasheet
پردازنده های پشتیبانی شده