تصفية |
FILTER BY :
SORT BY:
  • NEW
  • RECOMMEND
Close
OK
G292-Z45(A00)
HPC Server - 2U DP 8 x Gen4 GPU Server
Form Factor2‎U
CPUAMD EPYC 7002 or AMD EPYC 7003
Number of DIMM Slots1‎6
LAN Speed1‎Gb/s
LAN Ports2‎
Storage Bays8‎ x 2.5" bays
PSUDual 2200W
More Info of G292-Z45
G242-P31(100)
G242
Form Factor2‎U
CPUAMD EPYC 7002 or AMD EPYC 7003 or Ampere Altra Processor
Number of DIMM Slots8‎ or 16
LAN Speed1‎Gb/s
LAN Ports2‎
Storage Bays4‎ x 3.5" bays or 4 x 3.5" + 2 x 2.5" bays
PSUDual 1600W
All SKUs of G242
G482-Z54(A00)
G482
Form Factor4‎U
CPUAMD EPYC 7002 or AMD EPYC 7003
Number of DIMM Slots3‎2
LAN Speed1‎Gb/s
LAN Ports2‎
Storage Bays8‎ x 2.5" bays or 10 x 2.5" bays
PSUTriple 2200W
All SKUs of G482
G262-ZR0(A00)
HPC Server - 2U DP SXM4 A100 4 GPU Server
Form Factor2‎U
CPUAMD EPYC 7002 or AMD EPYC 7003
Number of DIMM Slots1‎6
LAN Speed1‎Gb/s
LAN Ports2‎
Storage Bays4‎ x 2.5" bays
PSUDual 3000W
More Info of G262-ZR0
G492-ZD0(100)
HPC Server - 4U DP SXM4 A100 8 GPU Server
Form Factor4‎U
CPUAMD EPYC 7001 or AMD EPYC 7002
Number of DIMM Slots1‎6
LAN Speed1‎Gb/s
LAN Ports2‎
Storage Bays4‎ x 2.5" bays
PSUQuad 3000W
More Info of G492-ZD0
G591-HS0(100)
HPC Server - 5U 32 x PCIe GPU Server
Form Factor5‎U
CPU2‎nd Gen Intel Xeon Scalable or Intel Xeon Scalable
Number of DIMM Slots2‎4
LAN Speed1‎Gb/s
LAN Ports2‎
Storage Bays1‎0 x 2.5" bays
PSUQuad 2200W
More Info of G591-HS0
G481-S80(100)
HPC Server - 4U 8 x SXM2 GPU Server
Form Factor4‎U
CPU2‎nd Gen Intel Xeon Scalable or Intel Xeon Scalable
Number of DIMM Slots2‎4
LAN Speed1‎Gb/s
LAN Ports2‎
Storage Bays1‎0 x 2.5" bays
PSUQuad 2200W
More Info of G481-S80
G191-H44(100)
HPC Server - 4 x GPU Card Slots
Form Factor1‎U
CPU2‎nd Gen Intel Xeon Scalable or Intel Xeon Scalable
Number of DIMM Slots2‎4
LAN Speed1‎Gb/s
LAN Ports2‎
Storage Bays4‎ x 2.5" bays
PSUDual 2000W
More Info of G191-H44
SKUs of ‏()‏
Close